General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:80 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Energetika, komín č. 3303
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:00
Bilighorze:2CC
Grounds:A27
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:LT  (Litoměřice)
Municipality:Lovosice
Coords:
50°30'42.22"N,14°4'14.45"E
Details (CZ):2 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ 666 - Import pregionu
9.1.2012
18:14:02
+ starbreaker - přiřazení do areálu
14.9.2013
20:07:03
+ starbreaker - v posledních dvou metrech nahrazeny cihly plechovou vložkou
11.9.2014
12:59:25
+ Mc - Po přidání plechové vložky
Map + photo
06/2009 (ten vpravo) detail, ten vepředu (04/2007)
komín vlevo (12/2010) 9/13 - probíhající oprava komína
stav po vyvložkování (2015) v době výstavby (vlevo vzadu) (zdroj: SOkA Litoměřice)
Poznámky
10.9.2014 08:00:56 starbreaker

Energetika v Lovochemii (ke které patří obě MT cihlové komíny) prochází v současné době kompletní přestavbou, financovanou z fondů EU. V rámci tohoto procesu byla provedena i rekonstrukce tohoto komína, kdy byl komín v horních dvou metrech ubourán a osazen plechovou vložkou vyčnívající právě 2 metry nad současný cihlový dřík.