General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:64 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0.0:0
Bilighorze:2CC
Grounds:A354
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:KO  (Kolín)
Municipality:Kolín
Coords:
50°1'6.784"N,15°13'16.853"E
Details (CZ):3 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ koman - Import pregionu
8.12.2015
20:31:35
+ m.i.x - přiřazení do areálu
Map + photo
2015 foto z internetu, ten vlevo
Poznámky
22.11.2015 19:26:48 LiKu

Akciová společnost pro zpracování draselných louhů v Kolíně / Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, Havlíčkova 605

V roce 1906 byla založena z podnětu frankfurtské „Deutsche Gold und Silberscheidenanstalt“ (nynější „Degussa“) společnost pod obchodním jménem „Akciová společnost pro zpracování draselných louhů v Kolíně“. Nosným výrobním sortimentem byla výroba kyanidu sodného a draselného, kapalného kyanovodíku, sazí, síranu amonného a kyanovodík z tzv. melasových výpalků dodávaných lihovary. Téměř všechen kyanid sodný se exportoval do jižní Afriky, kde se používal k těžbě zlata louhováním a ke galvanickému pokovování. Zhruba od 50. let je provozována výroba diphenylguanidinu. V současnosti tvoří hlavní výrobní program firmy výroba syntetického kyanovodíku/HCN a jeho zpracování do 3 nosných produktů: kyanid sodný/NaCN – pro těžbu zlata a galvanotechniku, acetonkyanhydrin/AKH – pro výrobu umělých hmot a plexiskla a diphenylguanidin/DPG – jako urychlovač vulkanizace v gumárenském průmyslu. Čtvrtým nosným produktem Draslovky je výrobek nekyanové chemie chlorcholinchlorid/RTC, který se vyrábí sezónně a používá se jako morforegulátor růstu v zemědělství.