General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:102 m
Gallery:1/2
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:1/2
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:HD  (Ladder with full-protection)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PAK  (Pardubický)
County:CR  (Chrudim)
Municipality:Hrochův Týnec
Coords:
49°58'4.35"N,15°55'30.52"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ D.R.L. - Import pregionu
15.5.2009
12:38:28
+ Mc - Komín zbořen 16.7.2008
Map + photo
říjen 2007 2007, foto Karel
Areál cukrovaru těsně před demolicí komína (z mapy.cz)