General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:17 m
Gallery:1
Type:H  (Modern brick)
Gallery:1
Detail:^4
Bilighorze:^HD
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHC  (Jihočeský)
County:ST  (Strakonice)
Municipality:Volyně
Coords:
49°9'57.892"N,13°53'31.765"E
Details (CZ):5 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ * - Import pregionu
Map + photo
1/2010 - zahradnictví již nenaplňuje svou funkci a skleníky jsou zdevastované celkový pohled
celkový pohled přechod ze střechy
horní partie dmychadlo