General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:120 m
Gallery:Ub/2
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:Ub/2
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2HD
Grounds:A8
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:ME  (Mělník)
Municipality:Horní Počáply
Coords:
50°24'51.69"N,14°24'51.65"E
Details (CZ):4 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ koman - Import pregionu
7.8.2009
09:41:07
+ PA - Změna v počtu ochozů: zůstal jen horní ochoz, ostatní jsou ubourané.
9.1.2012
13:31:21
+ Vojti - přiřazení do areálu
4.12.2013
23:05:59
+ Beda - přistavěny mobilní ochozy
5.1.2014
12:43:36
+ MV - Přeměření.
5.1.2014
21:20:35
+ Vojti - ČEZ odkoupil Energotrans
Map + photo
ten vyfrkující třetí komín zleva