General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:38 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Důl Čs. Armády
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:000.0X
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:RA  (Rakovník)
Municipality:Rynholec
Coords:
50°8'28.06"N,13°56'25.93"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ * - Import pregionu
Map + photo
2015
03/2015 dolní partie detail (2015)
Nápis v horní partii interiér (2015)
původní stav (www.hornictvi.info) http://malodoly.rajce.idnes.cz/ANNA_RYNHOLEC_STARE_FOTKY
Poznámky
25.1.2009 00:29:30 danny666

Původní výška byla o cca 10-20 metrů vyšší (odhadnuto dle tloušťky zdiva v horní partii a polohy poslední úrovně dříku).

24.2.2019 13:56:16 Laco

DŮL ANNA

ZDE DÁVÁM "DIVOKOU KARTU", TOHLE NEBYL ŽÁDNÝ MALODŮL.

NA ZÁKLADĚ POZITIVNÍHO NÁLEZU VRTNÉHO PRŮZKUMU V OKOLÍ RYNHOLCE A STOCHOVA Z LET 1872-74 V MÍSTĚ POUHÝCH PÁR SET METRŮ SEVEROVÝCHODNĚ OD JIŽ HLOUBENÉ JÁMY "LAURA",  ZAKLÁDÁ V ROCE 1907 ANGLO-ČESKÁ KAMENOUHELNÁ SPOLEČNOST DALŠÍ JÁMU. TA POZDĚJI, V DOBĚ NÁLEZU PRVNÍHO UHLÍ ROKU 1911, DOSTÁVÁ JMÉNO "ANNA" PO MANŽELCE TEHDEJŠÍHO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI ALBERTA PETAINA. NÁHODOU, NEBO ZÁMĚRNÝM NAČASOVÁNÍM, TO VYŠLO 26.ČERVENCE...

JIŽ 2.PROSINCE TÉHOŽ ROKU BYLA DOKONČENA PRORÁŽKA OD JÁMY "LAURA" A TÍM BYL PROPOJEN VĚTRNÍ OKRUH. Z "LAURY" SE STALA VÝDUŠNÁ, SE VŠÍM CO K TOMU PATŘÍ, OBĚ DŮLNÍ POLE SE TĚŽILA JEN PŘES JÁMU "ANNA". KRÁTKÉ OBDOBÍ VISUTÉ LANOVKY PRO ODVOZ TĚŽBY Z LAURY NA ANNU TAK SKONČILO. ZA NĚJAKÝ ČAS SE NA "ANNĚ" NA LANOVKU ROZVZPOMENULI A NATÁHLI JI V OBDOBÍ 1951-54 SMĚREM K DOLU NOSEK. KOCÁBKY S UHLÍM SE VELEBNĚ SUNULY KRAJINOU - JEN JINÝM SMĚREM.

ZE STANICE "LÁNY" (DNES "STOCHOV") BYLA VYBUDOVÁNA SKORO 2 KILOMETRY DLOUHÁ ŽELEZNIČNÍ VLEČKA, KTERÁ BYLA DEMONTOVÁNA AŽ NA ZAČÁTKU DEVADESÁTÝCH LET, KDY UŽ BYLA ZAROSTLÁ BŘÍZKAMI, PROTOŽE SE DESÍTKY LET NEPOUŽÍVALA. V ROCE 1934 BYLA ZPROVOZNĚNA VĚTRNÍ ŠTOLA PECÍNOV, KTEROU POZDĚJI VYUŽÍVAL PRO SVÉ LUPKOVÉ DOLY I PROVOZ HOŘKOVEC NP ČLUZ.

ROKU 1918 JE ZŘÍZENA V AREÁLU DOLU UHELNÁ ELEKTRÁRNA, KTERÁ SPALUJE MÉNĚHODNOTNÉ UHLÍ A MIMO JINÉ PRODUKUJE RŮŽOVOU RADIAKTIVNÍ STRUSKU. NIC NETUŠÍCÍ DOMORODCI SI Z NÍ DĚLAJÍ IZOLACE PODLAH A STROPŮ VE SVÝCH DOMECH, VYRÁBÍ SE Z NÍ TVÁRNICE NA RODINNÉ DOMY A V ZIMĚ SE S NÍ SYPOU CHODNÍKY A SILNICE V ŠIROKÉM OKOLÍ. KDYŽ SE Z NÍ V DRUHÉ POLOVINĚ DVACÁTÉHO STOLETÍ ZAČÍNAJÍ PRŮMYSLOVĚ VYRÁBĚT PANELY (PREFA HÝSKOV), NA PRŮŠVIH JE ZADĚLÁNO.

ELEKTRÁRNA JE NĚKOLIKRÁTE ROZŠIŘOVÁNA, NAPOSLEDY V ROCE 1928. JEŠTĚ PŘED UKONČENÍM DOLU BYLA ODSTAVENA, ALE JEJÍ BUDOVA STOJÍ DOPOSUD, DLOUHO V NÍ BYLA NAVIJÁRNA KABELŮ, NYNÍ TAM SÍDLÍ FIRMA NA OPRAVU ELEKTOMOTORŮ. NÁDHERNÝ ELEKTRÁRENSKÝ KOMÍN NA TO POTŘEBA NENÍ, ALE Z PIETY SI HO PONECHALI (CHLAPCI, DĚKUJEME!).

V PRŮBĚHU LET SE MĚNILA JMÉNA MAJITELŮ I DOLU SAMOTNÉHO. "ANGLO-ČESKÁ KAMENOUHELNÁ SPOLEČNOST" (NEFALŠOVANÝ ANGLICKÝ KAPITÁL) SE MĚNÍ NA "ANGLICKO-ČESKOU KAMENOUHELNOU AKCIOVOU SPOLEČNOST" (BELGICKÝ KAPITÁL) A V DOBĚ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY (PROZÍRAVĚ VYPUŠTĚNA ZMÍNKA O NEPŘÁTELÍCH ŘÍŠE) NA "LÁNSKO-RAKOVNICKOU AKCIOVOU SPOLEČNOST" (NĚMECKÝ KAPITÁL). TA PAK OTEVÍRALA A PROVOZOVALA JAKO FILIÁLKU DŮL "LUŽNÁ" V LUŽNÉ. PO ZESTÁTNĚNÍ VZNIKL SAMOSTATNÝ NÁRODNÍ PODNIK "ČSA" (NEPATŘILO TO K LETIŠTI, TO JE ZKRATKA "ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY"). V ROCE 1958 BYL VČLENĚN DO NOVĚ VZNIKLÉHO PODNIKU "ČLUZ" (ČESKÉ LUPKOVÉ A UHELNÉZÁVODY") A POD TÍM DOŽIL ROKU 1965, KDY BYLA TĚŽBA UKONČENA.

DŮL ANNA BYL Z TANDEMU ANNA-LAURA BYL O NĚCO MÁLO MLADŠÍ, ALE TEN VĚTŠÍ, PROSTĚ VŽDYCKY JEDNIČKA. TO SE KRÁSNĚ PROJEVILO PŘI STŘÍDÁNÍ POVÁLEČNÝCH NÁZVŮ. DŮL PŘEJMENOVALI NEJDŘÍVE PODLE SOCIÁLNĚ-DEMOKRATICKÉHO PŘEDÁKA BOHUMILA LAUŠMANA, KTERÝ SPOLUZAKLÁDAL NÁRODNÍ FRONTU. PO REVOLUČNÍM ROCE JEHO HVĚZDA RÁZEM POHASLA, TAK SE ŠACHTA NAVRACÍ KE SVÉMU ŽENSKÉMU JMÉNU. V PADESÁTÝCH LÉTECH OSLAVILA NOVÝM PŘEJMENOVÁNÍM ČESKOSLOVENSKOU ARMÁDU (PRACOVALI TU TOTIŽ PÉTÉPÁCI). A TO VŠECHNO S INDEXEM "I", "LAURA" MĚLA DVOJKU. TAKŽE SI TO SHRŇME: 1911-1946 "ANNA", 1946-1949 "LAUŠMAN I",  1949-1965 "ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY I".

PRŮMĚR ZDĚNÉ JÁMY KRUHOVÉHO PROFILU BYL 4,25 METRU A TA DOSÁHLA HLOUBKY 281 METRŮ. PRO SROVNÁNÍ "LAURA" OBDÉLNÍKOVÝ PROFIL 5,2 x3,2 METRU DO HLOUBKY 158 METRŮ A "BEATA" KRUHOVÝ PROFIL O PRŮMĚRU 2,65 METRU DO HLOUBKY 84 METRŮ. TADY JE VIDĚT, JAK SLOJ PO NĚKOLIKA TEKTONICKÝCH POKLESECH PADALA SMĚREM K SEVERU DO STÁLE VĚTŠÍCH HLOUBEK. POZITIVNĚ SE TO ALE PROJEVILO NA MOCNOSTI UHLÍ.  LOKÁLNĚ TU BYLA TOTIŽ VYVINUTA 4 METROVÁ ZÁKLADNÍ KLADENSKÁ SLOJ A NAD NÍ, PO 2-5METROVÝM MEZILOŽNÍM PŘERUŠENÍ, MÍSTY AŽ 8 METRŮ (!) MOCNÁ HLAVNÍ KLADENSKÁ SLOJ.  NO, BYL TO PROSTĚ VELKODŮL.

 

Převzato z internetového zdroje Malodoly kladensko-slánsko-rakovnické pánve: http://malodoly.netstranky.cz/rynholec/dul-anna.html