General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:54 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:48.0:0 čh
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:DC  (Děčín)
Municipality:Janská
Coords:
50°48'3.416"N,14°22'55.891"E
Details (CZ):12 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ * - Import pregionu
5.3.2017
16:45:56
+ tomikp79 - přidáno čh, cca 02/2017
Map + photo
7/10 celkový pohled
Dřík ozářený podvečerním sluncem Na tomto bídném fotu si lze povšimnout, že komín je postaven na pískovcové skále hned nad bývalou kotelnou. Ten cihlový vertikální tunel je kouřovod. Funkční výška komína je tak ještě o cca 8 metrů vyšší.
detail podstavce
Cik-cak nasázené vnitřní kramle Hlavice
Další fotografie:
hlavice ... od poslední kramle ještě metr ke dmychadlu Dmychadlo s volně loženou maltou a pohled na kopečky Lužických hor okousané dmychadlo, 03/2019 vchod do komína zaústění kouřovodu do komína
spojení dvou kouřovodů sopouchy, 03/2019 interiér komína, 03/2019 Dobová pohlednice - nedatováno. Pohled na býv. Přádelnu Franze Preidla v Janské. Ten vpravo. Dobová pohlednice - nedatováno. Pohled na býv. Preidlovu textilní továrnu Rabštejn.Ten vpravo.
kouřovod kouřovod