General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:81 m
Gallery:1/1
Type:T  (Concrete bricks)
Gallery:1/1
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2CC
Grounds:A368
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:BM  (Brno-město)
Municipality:Brno - Bohunice
Coords:
49°10'34.905"N,16°34'35.293"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ MM - Import pregionu
10.12.2015
15:13:16
+ m.i.x - přiřazení do areálu
Map + photo
Celkový pohled (6/2011)
Pohled od paty komína (6/2011) Výstražné pruhy a horní - původní - ochoz (6/2011)
letecký snímek; zdroj mapy.cz