General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:116 m
Gallery:1
Type:T  (Concrete bricks)
Gallery:1
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2CC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PAK  (Pardubický)
County:CR  (Chrudim)
Municipality:Hlinsko
Coords:
49°45'55.257"N,15°55'24.118"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ D.R.L. - Import pregionu
Map + photo
Komín nad městem
6/2015 Dmychadlo je špinavé, komín vyfrkuje.
Řetězy držící poklop jsou důkladné.