General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:54 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Lanarest, Alfa Properties
Type:T  (Concrete bricks)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:C  (Tacks)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:BM  (Brno-město)
Municipality:Brno - Trnitá
Coords:
49°11'36.88"N,16°37'13.54"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ MM - Import pregionu
Map + photo
06/2008 zasíťovaný dřík
detail dříku fabrika
Letecké foto areálu býv. Mosilany. Zdroj: www.alfabrno.cz
Ten vlevo; pohled z věže kostela Neposkvrněného početí Panny Marie na Křenové ulici (50. léta 20. st., autor: K. O. Hrubý, převzato z publikace Brno - proměny města) detail (2013)
Poznámky
21.12.2010 13:29:57 dsk

Dnešní areál vznikl v r. 1945 spojením čtyř sousedních firem průmyslníků židovského původu:

1. Sdružené továrny na vlněné zboží (Vereinigte Schafwoll-fabrik), Špitálky 10-12 - objekty na Špitálce (původně skladovací objekty firmy bří Strakoschových) získala firma v r. 1902, záhy je přestavěla pro potřeby barvírny a tkalcovny. Roku 1922 byla započata přestavba barvírny a rekonstrukce parního a elektrického zařízení, r. 1924 bylo připojeno zvláštní oddělení na výrobu plyše a krymrů. V letech 1940-45 byla firma pod nucenou správou, r. 1946 byla dosazena národní správa.

2. Firma Max Kohn, Vlhká 21 - založena původně ve Vídni r. 1829, v Brně zřízena pobočka na Vlhké roku 1857. V roce 1941 firmu „arizoval“ Dr. Otto Weiss.

3. D. Hecht, Špitálky 10 - firma založená roku 1876, zaměřená na výrobu pánského módního zboží.

4. Gustav Schiketanz, Cejl 16 - r. 1872 založen závod Bauer und Wiedmann na Cejlu 16, r. 1911 přestěhován na Cejl 68. V roce 1941 po „arizaci“ koupil závod G. Schietanz.

Jeho tvar je proto velmi nezvyklý – jedná se o relativně úzký pozemek nepravidelného tvaru s podélnou osou ve směru sever – jih. Přibližně v polovině hloubky prochází napříč areálem železniční trať na 6 m vysokém náspu. Propojení obou částí je možné podjezdem pod tratí. Areál je tvořen větším množstvím objektů rozmanitých typů z let 1900 - 1940. Téměř všechny vícepodlažní objekty jsou konstruovány jako kombinovaný skelet litinových toskánských sloupů a ŽB či dřevěných stropů s cihelným obvodovým pláštěm; střechy pultové či sedlové. Unikátní je konstrukce zastřešení skladové haly betonovou skořepinou se světlíky z r. 1946 dle návrhu Prof. Hrubana.

http://www.fa.vutbr.cz/home/zemankova/textil/03.htm

20.10.2023 10:46:04 danny666

na komín je vydán demoliční výměr, k zemi by měl jít brzy