General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:25 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Count:3T  (Tight multistack)
Type:P  (Steel)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:^0
Bilighorze:H^T
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PAK  (Pardubický)
County:SY  (Svitavy)
Municipality:Svitavy
Coords:
49°45'40.428"N,16°28'38.964"E
Record history:
21.5.2024
20:46:52
+ Radek - Devirgace
Map + photo
5/2024 Nástup je ztížen odřezáním původního žebříku ve výšce 4,5 m nad zemí 5/2024 Nástup na komín ze střechy kotelny
5/2024