General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:15 m
Gallery:1
Count:4T  (Tight multistack)
Type:P  (Steel)
Gallery:1
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2HD
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PAK  (Pardubický)
County:SY  (Svitavy)
Municipality:Moravská Třebová
Coords:
49°45'20.826"N,16°39'30.071"E
Record history:
2.1.2022
18:51:07
+ starbreaker - devirgace
Map + photo
večer za deště