General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:2X m
Gallery:1
Count:3T  (Tight multistack)
Type:S  (Concrete segments)
Gallery:1
Detail:A  (Atypic - extensive architectu~)
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:BM  (Brno-město)
Municipality:Brno - Bohunice
Coords:
49°9'57.053"N,16°34'41.635"E
Record history:
25.3.2021
09:53:08
+ asnyk - průzkum
Map + photo
Pohled ze západní strany Pohled z jižní strany