General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:8X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Krkonošské papírny
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:00
Bilighorze:2CC
Grounds:A420
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:HKK  (Hradecký)
County:TU  (Trutnov)
Municipality:Hostinné
Coords:
50°32'1.208"N,15°44'14.953"E
Record history:
5.3.2021
19:44:59
+ Ubikvist - Prekioarcheologie
Map + photo
Rok 1980 (zdroj: 180 let tradice výroby papíru v Hostinném) 2. polovina 80. let (zdroj: 180 let tradice výroby papíru v Hostinném)
Odškvárovací zařízení u nové silocentrály v roce 1957 (zdroj: 180 let tradice výroby papíru v Hostinném) Plynofikace energetiky v roce 1996 (zdroj: 180 let tradice výroby papíru v Hostinném)
Postup stavby komína v letech 1947-1948 (zdroj: 180 let tradice výroby papíru v Hostinném) Letecký snímek z roku 1951 (zdroj: ags.cuzk.cz)