General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:122 m
Gallery:3
Alternatives:Holcim Česko - Cementárny a~ >>
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:3
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:L,2HD,2HC
Grounds:A175
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PAK  (Pardubický)
County:CR  (Chrudim)
Municipality:Prachovice
Coords:
49°53'44.92"N,15°38'35.26"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ D.R.L. - Import pregionu
3.8.2011
08:31:34
+ MV - přidání alternativy
16.1.2012
17:00:58
+ Olca - přiřazení do areálu
Map + photo
Pohled od nákladového nádraží. První zleva.