General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:15 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:K 0:0 čh
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PAK  (Pardubický)
County:CR  (Chrudim)
Municipality:Předhradí
Coords:
49°50'8.459"N,16°2'29.227"E
Record history:
6.10.2018
22:10:01
+ Radek - Devirgace
Map + photo
10/2018 Detail vrcholu komína 10/2018 Budova pivovaru je totálně zdevastovaná
10/2018 Vstup do komína 10/2018 Detail hromosvodu
Poznámky
7.10.2018 06:28:18 Bourka

Rychmburský pivovar pochází z roku 1636. Jako panský pivovar dodával pivo do všech hospod rozsáhlého rychmburského panství. V roce 1838 odebíralo rychmburské pivo 96 hospod. To bylo v dobách vrchnostenské slávy. Tenkrát se vařilo 60 várek po 38 sudech ročně. Později byl dáván pivovar s lihovarem a dvory do pachtu. I v té době byla pověst rychmburského piva velmi dobrá a okruh odběratelů veliký. Vařilo se většinou světlé 8° a 10° (při spotřebě 14 a 19 kg sladu na 1 hl). Ačkoliv bylo pro zlepšení výroby ruční zařízení na počátku 20.století přeměněno na strojní, přece rostoucí konkurence výstavy piva rapidně snížila. Zejména založení pivovaru v Hlinsku v roce 1913 ubralo pivovaru důležité odbytiště. Na konci první světové války bylo uvařeno 5 000 hl piva ročně, v hospodářském roce 1919/20 už 2 145 hl a v roce 1921/22 pouze 1 350 hl. Výrobu velmi stěžovala nekvalitní voda, braná vodovodem z rybníka Spalivce. Při pozemkové reformě pivovar zanikl, neboť se nenašel zájemce o další provoz. V dubnu 1925 byla výroba zastavena. V budovách byl zřízen sklad chrudimského piva, byty byly pronajaty, bývalé humno si najalo rolnické družstvo pro skladiště. Strojní zařízení bylo demontováno v roce 1930.