General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:120 m
Gallery:1
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:1
Detail:)(  (Megalofobium)
Bilighorze:HD  (Ladder with full-protection)
Grounds:A8
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:ME  (Mělník)
Municipality:Horní Počáply
Coords:
50°24'46.47"N,14°25'23.36"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ vcz - Import pregionu
9.1.2012
13:31:15
+ Vojti - přiřazení do areálu
Map + photo
Pohled na megalo z areálu (07/2009) 09/2009
Z kotle Pohled odspodu
Detail bilighorze Rok 1985 (foto z archivu Mělník)