General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:2X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:?.0:0
Bilighorze:?  (Unknown)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:KVK  (Karlovarský)
County:CH  (Cheb)
Municipality:Teplá
Coords:
49°57'55.289"N,12°52'42.686"E
Record history:
19.7.2016
20:19:27
+ RayeR - Prekioarcheologie
Map + photo
po 1893 1908
Poznámky
20.7.2016 09:54:46 RayeR

Klášter byl založen před rokem 1200. O založení pivovaru toho mnoho nevíme. Ale je doloženo, že za opata Petra II, byla v roce 1526 vzpoura poddaných proti klášteru. V zápise se píše, povstalci se vrhli na pivo a zpustošili celou budovu. Z toho lze odvodit, že už v té době zde byl pivovar. Vařilo se zde světlé a tmavé, 10 a 12 stupňové pivo. Bylo později dodáváno i do tehdejších Mariánských (Nových) Lázní. V roce 1880 je zaznamenán výstav 11 592 hektolitrů. Za opata Clementse byl roku 1888, zřejmě modernizován. Zde se historické prameny neshodují. Řád premonstrátů vlastnil pivovar až do jeho znárodnění r. 1948. Od té doby zde hospodařili, Chebsko-Karlovarské pivovary n. p.. Uvádí se, že poslední výstav byl v roce 1949. Jenže rok předtím bylo z pivovaru odvezeno 12 kusů ocelových smaltovaných pivních tanků do Domažlic. Takže ani tento údaj nebude asi správný. Dne 14. 3. 1950 obsadila celý klášter, STB. Ještě téhož roku byly všechny objekty předány armádě, která zde měla kasárna až do roku 1978. Uvádí se, že na počátku padesátých let, prováděla armáda likvidaci pivovarského komínu. Při jeho odstřelu pobořili celý pivovar. Jeho zbytky byly později zlikvidovány a do dnešních dnů se nedochovalo z budov nic. zdroj1, zdroj2, zdroj3