General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:6X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:?.0:0
Bilighorze:?  (Unknown)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PAK  (Pardubický)
County:PU  (Pardubice)
Municipality:Choltice
Coords:
49°59'30.566"N,15°38'20.432"E
Record history:
4.5.2015
23:05:09
+ Apache - Prekioarcheologie
Map + photo
Celkový pohled na cukrovar z přední části Dobová pohlednice - nedatováno. Vlevo... pohled na zadní část cukrovaru