General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:16 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:K 8:8 B
Bilighorze:C/CV
Grounds:A233
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHC  (Jihočeský)
County:ST  (Strakonice)
Municipality:Volyně
Coords:
49°9'58.014"N,13°53'4.117"E
Details (CZ):1 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ * - Import pregionu
30.3.2012
15:17:59
+ k.e.n - přiřazení do areálu
Map + photo
rok 1894
Celkový pohled na nadstřešní část komína.
Detail hlavice a reliktu otočné báby. Klenba hvozdu a její vyústění do komína. Odpadlý regulátor tahu (a lapač nečistot) a zbytky kouřovodu ústící do komína těsně nad vstupem.
Sladovna vpravo