General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:120 m
Gallery:2
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:2
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:HD  (Ladder with full-protection)
Grounds:A8
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:ME  (Mělník)
Municipality:Horní Počáply
Coords:
50°24'53.364"N,14°24'48.123"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ koman - Import pregionu
9.1.2012
13:31:11
+ Vojti - přiřazení do areálu
5.1.2014
21:22:56
+ Vojti - ČEZ odkoupil Energotrans
Map + photo
ten vlevo ten vlevo
Poznámky
22.5.2010 13:22:15 dsk

Elektrárna Mělník I (EMĚ I) byla vybudována v letech 1956 - 1960 jako kondenzační elektrárna pro potřeby elektrizační soustavy systému elektráren ČEZ. Od poloviny osmdesátých let je Elektrárna Mělník I spojována s projektem "Zásobování teplem hlavního města Prahy z Elektrárny Mělník (ZTMP).

Původní komín K1 a K2 (120 m) slouží k odvodu spalin pouze v případě poruchy odsíření, komín K3 (140 m) odvádí spaliny prošlé jen odsířením.

Zdroj: CENIA Praha, Pasportizace chladicích soustav v energetice ČR