General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:79 m
Gallery:1
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:1
Detail:0.0
Bilighorze:HV,BB
Grounds:A356
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:KO  (Kolín)
Municipality:Kolín
Coords:
50°2'6.616"N,15°10'53.936"E
Details (CZ):8 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ koman - Import pregionu
27.5.2010
09:09:48
+ Mc - Přeměření prekionu
8.12.2015
20:36:38
+ m.i.x - přiřazení do areálu
Map + photo
2013 2013
detail (2013) podhled (2014)
detail odskoku soklu a otvor po bývalém přívodu odpadní vzdušniny interiér (2014)
Poznámky
1.5.2014 22:23:20 Honza

Doplňkové podrobnosti:

- Podlaha interieru (dno komína) je 0,5 m nad terénem;
- 1. podesta je ve výšce 9,8 m nad podlahou, ostatní po rovných 4,0 m. Podest je celkem 16 + ochoz. Podesty tvoří monolitické betonové desky tloušťky 15 cm;
- Strop interieru a zároveň podlahu ochozu tvoří ŽB deska tl. 24 cm;
- Plechová roura vnějšího průměru 102 cm převyšuje podlahu ochozu o 504 cm;
- Výška komína nad dnem průduchu vychází tedy rovných 79 m;
- Tloušťka železobetonové stěny v patě 35 cm je výše tenčí - 25 cm a v horní části pouhých 20 cm. Tubus má odskočený cca 10 m vysoký podstavec;
- Výška zábradlí ochozu je 90 cm.