General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:125 m
Gallery:4
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:4
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2HD
Grounds:A33
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:LT  (Litoměřice)
Municipality:Štětí
Coords:
50°27'36.542"N,14°22'20.784"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ MV - Import pregionu
17.3.2011
09:19:05
+ saon - změna
9.1.2012
18:26:34
+ starbreaker - přiřazení do areálu
Map + photo
06/2010 celkový pohled na fabriku - ten vpravo (06/2010)