General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:30 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Prádelna a chemická čistí~ >>
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:00.0X
Bilighorze:C  (Tacks)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHC  (Jihočeský)
County:ST  (Strakonice)
Municipality:Vodňany
Coords:
49°8'45.94"N,14°10'42.59"E
Details (CZ):5 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ * - Import pregionu
2.2.2010
19:12:34
+ Bourka - doplnění a upřesnění původního názvu
Map + photo
Kdeže loňská mozaika jest, co komínu léta dělala čest, když tam nyní svítí on, ten skvostný nápis „PENZION”! (12/13) Nový imidž fabriky. (12/13)
Čelní část fabriky v téměř původním stavu. (2/10) Celkový pohled na fabriku z nadhledu. (2/10)
Podstavec a mozaika. (2/10) Podstavec komína, kotelna, nádvoří elektrárny během přestavby. (5/11)
Dřík s bilighorzí. (2/10) Dmychadlo. (2/10)
Další fotografie:
Kotelna. (2/10) Dnes již neexistující kotel. (5/11) Parametry kotle. (5/11)
Poznámky
22.4.2010 21:22:06 k.e.n

Doslovný přepis z Almanach: Kr. město Vodňany a okolí z roku 1914:

Městská elektrárna ve Vodňanech byla zřízena roku 1904 nákladem asi 210.000 korun. Na stavbu centrály použito kůlen obecních, v nichž bývalo hasičské skladiště, za kůlnami hasičské cvičiště a školka na divoké stromky. Elektrárna dodává elektrický proud stejnosměrný o napjetí 220 voltů pro osvětlování města 24 obloukovým lampám a 80 žárovkám 32 až 50 svíčkovým, dále soukromníkům ku osvětlování 2250 žárovek různé svítivosti a konečně pro pohon elektromotorů, jichž jest instalováno v městě 61 o výkonnosti 243 HP.

V centrále umístěny jsou dvě parodynama o výkonnosti 130 HP a 80 HP, přeměňovatel proudu, motor s dynamem po 18 HP, baterie akkumulátorová o 136 článcích.

Rozvodná deska, na níž umístěny jsou měřící přístroje, slouží zároveň k ovládání manipulace celé elektrovodné sítě. V kotelně umístěny jsou dva vodtrubnaté kotle s přehřívačem páry po 64m2 výhřevné plochy, na 11 atmosfér tlaku a dvě napájecí čerpadla. Při elektrárně zřízeny jsou dva šrotovníky, jimiž denně šrotuje se místním i okolním občanům veškeré obilí a luštěniny v každém množství a beze vší ztráty.

Správa elektrány propůjčuje místním občanům uznalo již mnoho pokročilých živnostníků a hospodářů, ta že dnes jest zde málo domů, aby tam elektrické světlo, po případě elektrický pohon nebyl zaveden. V posledním roce vyrobeno bylo v elektrárně 132.000 KW pro město (se ztrátami) spotřebovaných. Aby se mohla eletrárna výhodně rozšiřovati a dodávati elektrický proud i do vzdálenějších obcí, usneslo se obecní zastupitelstvo odebírati veškerý vyrobený proud elektrický z nově zřízené elektrické centrály na řece Vltavě v Rysíkově. V této nové centrále budou postaveny zatím dvě turbiny Francisovy, jedna o 120 HP a druhá o 60 HP eff. výkonnosti s automatickými olejovými regulátory, z nichž každá poháněti bude třífásový generátor o 90 KWA při 220 voltech a 50 periodách, které zvýší se dvěma transformátory téhož výkonu na 15.000 voltů.

Generátory regulovány budou samočinnými regulátory systému R.Thuryho, takže se bude nepřetržitě dodávati proud o konstatním napětí po 50ti periodách s dovolenou tolerancí + neb -2.

Z Rysikova bude postaveno primerní vedení na dřevěných impregnovaných sloupech až do elektrárny Vodňanské, kdež bude rozvodná síť na konci primerní sítě opatřena dvěma transformátory o výkonnosti 150 a 70 KWA se vším příslušenstvím, které budou míti za účel zredukoati proud o vysokém napětí na 220 voltů ku pohonu rotačních transformátorů na proud stejnosměrný. Mezi elektrárnou ve Vodnňanech a v Rysikově bude zřízen telefon. Koncesse pro výrobu proudu, pro rozvod i odbyt proudu náležeti bude městské elektrárně král. města Vodňan.

Zřízením tétonové elektrické centrály, bude možno veškerým obcím, ležícím na trati Rysikov-Vodňany, se na elektrickou síť připojiti. Nová elektrárna počne s dodáváním proudu dnem 1. září 1914. V elektrárně této, dá se vyrobiti ročně 900.000 kW hodin, jimiž lze zásobiti veškeré obce od Rysikova k Vodňanům ležící, jakož i obce kolem Vodňan.

V případě poruchy strojů neb turbin atd. bude zde státi elektrárna ve Vodňanech s rozšířeným strojním zařízením jako reserva, tak že přerušení v dodávání proudu nikdy nenastane.

28.4.2013 08:27:10 Bourka

Komín prošel v zimě 2012/2013 údržbou a opravou, při které byl nově vyvložkován.