General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:182 m
Gallery:4
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:4
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2HD
Grounds:A24
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:CV  (Chomutov)
Municipality:Chomutov
Coords:
50°27'5.177"N,13°25'16.309"E
Details (CZ):1 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ Mc - Import pregionu
9.1.2012
18:02:25
+ starbreaker - přiřazení do areálu
Map + photo
ten nejvyšší (08/2009) Ten vpravo, pohled ze železáren, 17/5/09
letecký snímek; zdroj mapy.cz