General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:173 m
Gallery:4
Alternatives:MVV Energie CZ
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:4
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2HD
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:DC  (Děčín)
Municipality:Děčín I - Děčín
Coords:
50°46'23.3"N,14°14'0.19"E
Details (CZ):9 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ * - Import pregionu
25.1.2012
14:56:14
+ starbreaker - od roku 2005 majoritním akcionářem MVV Energie CZ
Map + photo
6/2011 pohled z mostu přes železnici
..a zimní pohled interiér (06/2011)
dmychadla (06/2011) horní partie (06/2011)
pata komína se vstupem (06/2011) buřt
Další fotografie:
HCV schodiště do suterénu v patě komína neobvyklý interiér komína interiér komína vyfrkující dmychadlo