General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:51 m
Gallery:1/1
Type:S  (Concrete segments)
Gallery:1/1
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:HC  (Ladder with full-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:RO  (Rokycany)
Municipality:Rokycany
Coords:
49°44'30.279"N,13°36'22.296"E
Details (CZ):15 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ B. - Import pregionu
Map + photo
Objekt vpravo, vlevo LT C 28/Ub 2/2009
3/2011 letecký snímek; zdroj mapy.cz
6/2017 interiér-spodek 6/2017
dmychadlo 6/2017 pohled do dmychadla 6/2017
Poznámky
19.4.2013 19:37:16 Bourka

Podle informací z května 1980 jsou problémy s možným zpožděním předávky kotelny. V roce 1983 investováno do výstavby „energocentra“ 309 000 Kčs (oproti plánu, který počítal s výdaji 245 000 Kčs). Roku 1984 provedena úprava komunikace v okolí kotelny. V roce 1985 prováděny v kotelně ještě další stavební úpravy.

Kotelna nebyla šťastným stavebním počinem, a to nejen z urbanistického ale i ekologického úhlu pohledu. Zatímco jiné sídlištní kotelny na Jižním předměstí, v Knihově ulici a Na Pátku byly na ušlechtilá paliva, kotelna na Železné zbudována na vytápění uhlím (podle dobové argumentace „v současnosti dostupný druh paliva“). Projektant ji sice umístil na východní okraj zástavby, takže z hlediska převládajících větrů nezasáhla hlavní část Rokycanské kotliny, ale i tak šlo o anachronickou technologii, vypovídající o ekonomické dekadenci pozdně normalizačního  Československa. V říjnu 1985 se na plénu MěstNV mluví o tom, že kotelna Na Železné zhoršila životní prostředí.

V létě roku 1994 rozhodla městská rada prozkoumat možnou přestavbu kotelny ze stávajícího uhelného vytápění na plyn. Tento návrh ale nebyl uskutečněn. Navíc samotný provoz kotelny byl ukončen. Smutným paradoxem tak je, že kotelna se tak už po 20 letech ukázala jako nepotřebná. Pozemky o rozloze 11 500 m2, které zabrala, ovšem zůstávají degradovanou lokalitou typu brownfields.

 

29.října 2002 rozhodlo zastupitelstvo využít aspoň komín zrušené kotelny. Ten pak dán do pronájmu firmě RadioMobil (T-Mobile), která na něj umístila zařízení pro příjem signálu mobilních telefonů. V květnu 2004 požádala o místo na komínu také pražská společnost VoiceBow, která tu zamýšlí instalovat antény pro šíření technologie bezdrátového internetu WiFi. Po souhlasu společnosti T-Mobile rozhodla v červenci 2004 rada povolit instalaci další antény.

 

(Rokycany - Pražské předměstí - rokycanyhomepage.ic.cz)

10.1.2023 12:07:22 Tuxik

Na komíně se nachází anténní systém Hitrádia FM Plus o výkonu 100W ERP