General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:120 m
Gallery:2
Alternatives:Elektrárna ELÚ III
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:2
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2HD
Grounds:A74
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:PM  (Plzeň-město)
Municipality:Plzeň - Karlov
Coords:
49°44'21.74"N,13°20'39.96"E
Details (CZ):16 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ B. - Import pregionu
10.1.2012
01:01:39
+ Bourka - přiřazení do areálu
Map + photo
pohled od jihu 4/09 8/09
od západu, 80. léta cca před rokem 1998 .. foto odkudsi z webu
celkový pohled na objekt; 5/2011 15.8.2009 - obnova nátěru začíná
Pohled z malého E. Klotze z doby výstavby (Rudé právo, 20. 7. 1959)
Poznámky
9.5.2009 13:37:25 Bourka

Komín postaven v roce 1960.

9.8.2009 13:48:50 pubi

Od zahájení provozu nového odsíření na bázi mokré vápencové vypírky v červenci 2009 bude stávající 120m komín využíván pouze při havarijních odstávkách odsiřovacího zařízení a v omezené míře při najíždění a odstavování.