General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:95 m
Gallery:1
Alternatives:areál firem
Type:C  (Classic brick)
Gallery:1
Detail:0.0 X
Bilighorze:CD  (Tacks with full-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:PM  (Plzeň-město)
Municipality:Plzeň - Petrohrad
Coords:
49°44'7.044"N,13°23'8.027"E
Details (CZ):19 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ B. - Import pregionu
Map + photo
Ten vpravo, pohled z 1859, červenec 2008 pohled od jihu; 12/2008
pohled od severozápadu. 6/2009 pohled od západu; 3/2010
komín už s ochozem, ale ještě neubourán; 2. polovina 50. let r. 1963; foto J. Kruta
1. polovina 70. let; komín byl vizuálně velmi odlišný od současnosti celkový letecký pohled na areál, 5/2011
Další fotografie:
vrchní partie; 3/2011 bilighorze - původní opírací obruče byly doplněny lištami, vznikla bilighorze CD; 10/2012 dřík od západu; 10/2012 detail prstence ukončujícího nevýrazný podstavec rok 1920 - nejvyšší komín dostavěn (Nová doba, 23. 12. 1920)
rok 1927 - instalace zařízení na spalování kouře, aby komín toliko nevyfrkoval (Národní listy, č. 200, s. 5) 2020
Poznámky
12.3.2012 13:29:39 FF

Papírna byla postavena v roce 1871 akciovou společností Spolek Praha. Rozvoj ale přišel až v roce 1878, kdy papírnu koupili bratři Piettové z Alsaska, kde již byli známi jako papírenští magnáti. Továrna byla elektrifikována jako jedna z prvních továren vůbec, jelikož jeden z bratří se přátelil s Františkem Křižíkem. Bratři Piettové mimo to nakoupily i spoustu senza strojů na výrobnu papíru, a zahájili rozsáhlé vyvážení papíru kamkoli, např. do Japonska nebo Jižní Ameriky. V roce 1912 koupila papírnu Pražská Neusiedleská akciová společnost, která patřila z velké části rodině Petschků, kterážto měla spoustu peněz a proto dále rozšiřovala výrobu. Až do druhé světové války papírna rostla. Během druhé světové války přibylo v papírně kulometné hnízdo a spoustu tunelů, jimiž se dá z papírny uniknout. Po válce vznikl podnik Západočeské papírny, jenž si papírnu zabavil. V té době se v tam vyráběl tiskařský papír, barevné papíry, kartony, a taky třeba až 350 miliónů obálek ročně. V roce 1975 zakázal jakýsi bolševik a ekolog v Plzni výrobu celulózy, jelikož tento proces znečišťuje ovzduší (chlórem, jenž je komínem vyfrkován). Musel to být vpravdě odporný člověk, jelikož toto rozhodnutí naprosto podrazilo papírně nohy. Nicméně ještě před revolucí měla papírna 600 zaměstnanců a vyráběla kolem 24 tun papíru ročně. Problémy nastaly až v roce 1992, kdy papírnu koupila obchodní společnost Plzeňská Papírna. Společnost Plzeňská Papírna byla nesmírně plzeňská, což se pozná podle toho, že jí vlastnil Rus a Švýcar. Těmto dvěma se podařilo během několika měsíců vytvořit dluh 30 000 000,-, následně odjet z ČR, zanechat zde 400 zaměstnanců a dostat firmu do konkurzu. Tento konkurz vyhralá společnost Krkonošské Papírny (KRPA), odvěký a největší konkurent plzeňského papírenského magnáta (za plzeňskou papírnu zaplatil KRPA sto miliónů korun). KRPA už nikdy výrobu v továrně neobnovil, prostory pronajímá X firmám. Areál továrny je velký a skvostný, budovy mají zjevnou hodnotu architektonickou. Toto vše jsem se dočetl v Plzeňském deníku.

21.3.2013 14:15:24 danny666

Komín je kulturní nemovitou památkou.

23.3.2013 18:57:06 danny666

Dle periodika Nová doba ze dne 6. 5. 1930 měl komín původně 112 metrů a je prý nejvyšším komínem v Plzni.

Horažďovický obzor 31. 1. 1921 ale zase píše, že jen 100,3 metru.

Nová doba 6. 6. 1930 píše, že 102 metry.


Správce areálu se vyjádřil, že dle dostupné kopie výkresu má komín 100 m, vnitřní světlost v koruně 3 m a průměr v patě 10,2 m.

26.3.2013 07:57:03 Bourka

Komín byl postaven v roce 1920; ubourání a montáž dodatečného ochozu zřejmě v 50. letech minulého století. Ochoz a vrchní části dnes částečně využívány pro telekomunikační techniku, komín již cca od roku 2003 není využíván.

26.1.2017 14:36:20 Bourka

Galerie komína i areálu na PlzDi.cz