General data:
Class:GU  (Globonic ulhorf)
Height:200 m
Gallery:1
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:1
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:HD  (Ladder with full-protection)
Grounds:A28
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:LN  (Louny)
Municipality:Počerady
Coords:
50°25'35.444"N,13°40'38.316"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ koman - Import pregionu
9.1.2012
18:15:56
+ starbreaker - přiřazení do areálu
Map + photo
Celkový pohled na elektrárnu v roce 1985 - ten úplně vpravo (převzato z publikace
Stav elektrárny v roce 1999 - ten uprostřed (převzato z publikace celkový záběr z jihu (10/2010)
ten vpravo (08/2009) detail s výfrkem (10/2010)
horní partie (2012) z doby výstavby - 1966 (zdroj: Šamotář, č. 10, 1966)