General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:50 m
Gallery:Ub/1
Alternatives:Reliéf ucha
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub/1
Detail:0.0:0
Bilighorze:HD,C
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:PM  (Plzeň-město)
Municipality:Plzeň - Jižní Předměstí
Coords:
49°43'24.37"N,13°21'25.92"E
Details (CZ):14 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ B. - Import pregionu
Map + photo
9. 4. 2008 První den demolice - 13. 5. 2008
30. 5. 2008, před pár dny skončilo postupné ubourávání.. rok 2004; foto J. Berger
Výhled, jenž se již nikomu nenaskytne. Předjaří 2008 - pár týdnů před přestupem.
Poznámky
12.6.2010 13:34:20 Bourka

Kotelna byla postavena v letech 1927-1928, komín hned v prvním roce. V roce 1955 byl vypracován a později i realizován projekt modernizace kotelny.

Kotelna byla v posledních letech bez využití a tak byla plánovaná silniční komunikace projektována s klidem přímo přes tato místa. Celý objekt byl rozebrán na jaře 2008, komín během dvou květnových týdnů.