General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:170 m
Gallery:4
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:4
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2HD
Grounds:A76
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:PM  (Plzeň-město)
Municipality:Plzeň - Doubravka
Coords:
49°45'15.595"N,13°23'55.707"E
Details (CZ):14 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ koman - Import pregionu
10.1.2012
01:33:25
+ FF - přiřazení do areálu
Map + photo
celkový pohled; 5/2011 od severu; 10/2013
Pohled od jihu 3/2009
5/2001 2012
vrchní partie; 3/2011 ochoz z technikou (2012)
Další fotografie:
vnější plášť s bilighorzí Dmychadlo komína. (9/12) Detail leteckého osvětlení (09/2012) letecký pohled, 5/2011 pohled z vlaku 10/2018
Poznámky
12.9.2012 13:33:19 MV

Dne 8.9.2012 zde proběhl nejhromadnější výstup za účasti 50 lezců.