General data:
Class:GU  (Globonic ulhorf)
Height:300 m
Gallery:10
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:10
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2HD
Grounds:A135
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:CV  (Chomutov)
Municipality:Tušimice
Coords:
50°22'56.38"N,13°20'24.13"E
Details (CZ):3 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ * - Import pregionu
10.1.2012
21:43:00
+ starbreaker - přiřazení do areálu
25.5.2012
07:48:47
+ PA - Dle Terky na místě už jen hromada sutin.
Map + photo
04/2010 11/2005
rekonstrukce v plném proudu (04/2010) 3.6.2009, vlevo jednotka nového odsíření s výfrkem do megalofobia
leden 2010, komín a napravo nově vybudované reaktory odsíření postavené v rámci komplexní obnovy ETU2 3.6.2009, detail hlavy
4.6.2009, stavba nového odsíření průběh demolice, 10/2011
Poznámky
10.11.2010 00:32:56 starbreaker

Od září 2010 je komín metodou postupného ubourávání rozebírán. Práce postupují rychlostí přibližně 1metr/den.

17.7.2012 14:39:00 Dalik_Vrtule_muz

Jen doplním, že po ukončení demoličních prací začátkem května 2012 bylo místo středu osy komína označeno na památku  křížkem.