General data:
Class:GU  (Globonic ulhorf)
Height:273 m
Gallery:7
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:7
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2HD
Grounds:A8
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:ME  (Mělník)
Municipality:Horní Počáply
Coords:
50°24'43.09"N,14°25'7.49"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ vcz - Import pregionu
9.1.2012
13:30:29
+ Vojti - přiřazení do areálu
18.9.2019
14:46:17
+ K.B - Přeměření pásmem
Map + photo
08/2009 ten nejvyšší
...kde ještě mnoho hnědavé hlíny a komínů... vyfrkujících? Elektrárna v roce 1985 - GU 270 je vlevo, kotelna stále ve výstavbě (z archivu Mělník)
pata komína a kotelna (2014)
Poznámky
14.12.2015 16:21:25 Pertla
Horní Počaply – Další pomyslný zářez v rámci ochrany přírody si v podobě instalace dvou speciálních budek pro hnízdění vzácného sokola stěhovavého může připsat Skupina ČEZ. V pondělí 14. prosince byla tato umělá hnízda umístěna na nejvyšším komíně Elektrárny Mělník, a to na 4. ochozu ve výšce 125 a na 5. ochozu ve výšce 173 metry nad zemí. Za odborného dohledu Václava Berana ornitologa a výzkumného pracovníka ALKA Wildlife, o. p. s., vynesly a na ochozech budky umístili zaměstnanci firmy specializující se na výškové práce. Monitoring výskytu sokola stěhovavého v elektrárenských provozech letos podpořila i Nadace ČEZ částkou 200 000 korun.
„Díky systematické ochraně se sokol stěhovavý opět vrací do přírody, jeho populace ovšem není ještě tak silná, jako ve 40. letech minulého století. Hlavní příčinou, proč u nás z volné přírody prakticky zmizel, bylo plošné používání aromatického organochloridu DDT v zemědělství a také celosvětový pokles sokolí populace. Od 60. let proto na území dnešní České republiky sokoli hnízdili nepravidelně nebo vůbec. Příznivý trend se u nás objevil zejména díky programům na aktivní podporu opětovného nárůstu sokolí populace až o dvacet let později, Tento vrcholový predátor a nejrychlejší letec se tak v posledních desetiletích stal symbolem ohrožené přírody a následně rovněž její úspěšné ochrany,“ říká Václav Beran. 
Ornitolog přitom bez nadsázky označil Skupinu ČEZ za největší hnízdiště sokolů. Od roku 2011, kdy byla na ochozu chladicí věže Elektrárny Tušimice umístěna vůbec první sokolí budka v České republice, se totiž na výškových elektrárenských stavbách (komínech či chladicích věžích) již podařilo odchovat 33 sokolích mláďat. Na všech českých průmyslových stavbách se přitom narodilo více než 70 mláďat. „ČEZ patří bezesporu mezi průkopníky záchrany sokola stěhovavého v průmyslových lokalitách. Za vždy kladný a vstřícný přístup patří všem energetikům proto velký dík. Teprve poté následovaly instalace dalších budek na jiných průmyslových stavbách v republice a probíhají dodnes,“ kvituje Václav Beran. 
Sokol hnízdí ve výškách, a když nemá poblíž sebe přírodní skálu, tak si k zahnízdění pochopitelně vybere nějakou výškovou stavbu. Už v roce 2010 se proto pokusil v Tušimicích o zahnízdění v kabeláži na komíně určeného k demolici. Bohužel pracovníky kontrolující kabely objevená vejce byla zastydlá. „Protože jsme sokoly i nadále v lokalitě elektrárny monitorovali, dohodli jsme se s jejím vedením na umístění dvou budek na chladicí věži. Poté již v roce 2011 následovalo úspěšné zahnízdění a vyvedení hned tří mláďat, a protože jsme monitorovali výskyt vzácného dravce i nad dalšími elektrárnami, dohodli jsme se s vedením společnosti na postupné instalaci umělých hnízdišť i tam,“ uzavírá Václav Beran, jinak také zoolog a kurátor sbírky Muzea města Ústí nad Labem.
Sokolí budky jsou v rámci Skupiny ČEZ nainstalovány v elektrárnách Tušimice, Počerady, Prunéřov, Tisová, Ledvice a Teplárně Trmice. Nedávno k nim přibyla i Jaderná elektrárna Dukovany a nyní nově i Elektrárna Mělník. „Jen letos se na šesti zdrojích vylíhlo jedenáct mláďat. Podpora hnízdění sokolů je tak jeden ze způsobů, jímž vyjadřujeme náš vztah k ochraně životního prostředí a ohrožených druhů, kteří žijí ve volné přírodě. Proto jsme neváhali ani s letošní finanční podporou jejich monitoringu,“ dodala k tomu Michaela Žemličková, ředitelka Nadace ČEZ.
Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro střední a severní Čechy