Welcome at KODA - the world's largest smokestack database. KODA is unique project focused on documentation of smokestack in Czech republic and abroad. Our knowledge is based on fieldwork done by our members/contributors and study of historical resources. They are passed through validity control to ensure maximal accuracy and relevance.

Creators and authors of this web are keen on chimneys and industrial architecture. Do not hesitate to contact us if you have any question or problem related to this kind of architectural creations. We will use our resources and experience to do our best for their conservation an useful sustainable existence. The database and our work has never any commercial, political ambitions and should never be linked with any type of activism. Our contributors are members of Svaz českých komínářů (= Czech chimney climbers) based in Czech republic, Europe.

The best point to start is the pregion or the map. If you have any information or visual material (photo, video) to contribute, please contact us.
User login:

User name

Password
sólo komín 6/2017 komín s prasklými obručemi 6/2017 dmychadlo 6/2017 Pohled na areál, ten vyšší komín 6/17 25.6.2017 Navrtáno jest...
6/2017 Poslední fotka? Komín je připraven k odstřelu. Zegyrní dmychadlo se zvětšující se škvírou Pevná bilighorze průběh demolice ústředny, už bez komína, 22.6.2017 hlavice po opravě (2017) Pohled od JZ, v pravo sousední patnáctka, 18/6/17.
Blog [CZ]
16.1.2017   Laco  
Vážené komínářky, vážení komínáři,   za rokem 2016 se zavřely dějiny a je možné bilancovat. Lze tedy říci, že to byl rok klidný, naplněný plodnou a tvořivou prací lezebnou a průzkumnickou, kde i Svaz českých komínářů přispěl svou nemalou hřivnou k všeobjímajícímu vesmírnému Dobru, Lásce, Štěstí, Spravedlnosti, Míru, Symetrii, Byndecismu a Marašigosondismu. Především o tom měl být tento ideoprojev, ale copak je to možné? Výdobytky komínářství jsou vytvářeny a vzdělávány všemi členy SČK, kteří na tom mají zájem. Hladký chod, legislativa a technická podpora tohoto blahodárného konání je dnes v rukách dvou subjektů - vedení SČK a kolegia adminů KODA. Atmosféra kolem komínářství ~
29.11.2016   m.i.x  
Rok se s rokem sešel a nebylo zbytí, aby se sešlo i adminstvo k rokování nad minulostí, současností a budoucností stroje, co pohání svět.
31.10.2016   Denisa  
28.10.2016 se uskutečnil již 13. ročník MTV, tentokrát na jihu Moravy. Troufám si říct, že akce byla i přes počáteční nepřízeň počasí povedená a jelikož se jí účastnil nejeden příznivec fotografie, určitě by stálo za to se podělit o záběry z obou papíren. Tak směle přidávejte :)
Nejsem moc dobrý vypravěč, ale v době neustálého bourání komínů jsem se rozhodla udělat fotoblog o naší společné opravě sladovnického komínu v pivovaru Dalešice. Vše začalo už na společné "retro akci" v březnu tohoto roku. Dohodli jsme se s paní provozní, že komín obhlédneme a vymyslíme, jak zamezit masakru, který po sobě zanechávají holubi. A nakonec se z toho stala nekolikadenní fuška, která ale za výsledek stála.
V srdci podšumaví, schovaná ve stínu lesa, nachází se na kraji vápencového lomu (spíše tedy lomečku) bývalá vápenka rodiny Mrázů. I když je jen dvě stovky metrů od jedné z hlavních silnic vedoucích do lůna lyžařských areálů, je všem zrakům víceméně skryta. Vápenka pochází z třicátých let, moc slávy si díky válce a létům následujícím neužila, navíc v padesátých letech vyhořela, a tak už nějakých padesát, šedesát let je ponechána napospas přírodě. Jednou za pár let je její okolí prořezáno, ale samotné tělo pece s komínem celá ta léta zarůstalo všemožným bejlím, až nebyla v podstatě vůbec vidět. 
Zdar a sílu. Bylo mi vyčteno, že komíny v pexesu nejsou voznačený, vo co se jako jedná a že by lidi rádi věděli. Přiznam se, že jsem něco takovýho taky chtěl, ale tiskař a vůbec všichni co se kolem toho kdy motali, mi řekli, že to na vobrázku bude vypadat hrozně blbě, budou to malý nečitelný písmenka, nebo budou velký čitelný, ale nebude vidět vobrázek a mam se na to radši vykašlat, potažmo vysrat. Taky jsem k tomu moch nechat vytisknout brožurku poučnou, ale já osobně bych jí ztratil ještě před rozbalením pexesa, proto nejsou nikde žádný popisky, ani brožurka.   Toliko na vysvětlenou ~
13.3.2016   kusovka  
Jan, Ev. 5, verš 12.: "Život grafikův jest pln utrpení a bídy."   Jako zářivé slunce pak jeví se práce pro pivovar v Dalešicích. Slovo dalo slovo, holubi s emaily se párkrát proletěli a legálu nic nebránilo. Třináctého dne březnového může býti sněhu po kolena, stejně jako mohou ženy odhazovati své kabátky a svůdně odhalovati kotníky, ba i kolínka vstříc slunečním paprskům a chtivým pohledům komínářovým. Oblačná obloha a 3 stupně páně Celsia jsou v neutrálním spektru. Služebně starší komínáři oprášili své kořební oblečky z počátku prekiokariéry, ostatní pak vykradli skříně babičkám a dědečkům. V předem stanovených a přesných 10:04:52 jsme se ve ~
Čapí hnízdo, kauza, která v těchto dnech plně zaměstnává média. Není snad plátku, jenž by nepřinesl nějaké ty zcela zaručené informace o podivném podhoubí tohoto prý nejlepšího projektu jistého slovenského kobliháře a výrobce vixlajvantových uzenin. Třeba tu, tady, zde, onde, tam či tutam.
14.1.2016   Laco  
Mezi komínáři jsou venčena témata rozličná, což bývá často jev napomáhající tříbení profesnímu i osobnostnímu.  Tu nelze opomíjet ani úkazy zdánlivě menšího významu a aktuálnosti, které život komínolezce provázejí od výstupu k výstupu, pro některé tedy téměř každodenně. Odhlédněme od již rutinních informací o typech, technických a přístupových specifikách či bezpečnosti polezných objektů a areálů a věnujme se tématu dosud opomíjenému, jímž jsou naši bezděční spolulezci z živočišné říše. Protože komínář by se měl zajímat, s kým leze. A taky proto, že na komínech zavládla konečně harmonie, byť si toho asi moc lidí nevšimlo.Vynechme ptactvo, jehož zástupci, opatření křídly, spadají ~
9.1.2016   Laco  
Vážené komínářky a komínáři, rok 2015 je za námi a každoroční porce nenávisti v podobě tradičního ideologického novoročního projevu Vás právě teď čeká. Dá-li se říci, že lidem jako živočišnému druhu nebývale často hrabe, v podivných profesních či zájmových sdruženích, jako je to naše, to platí mnohonásobně. Kromě tradičních jedinců, kterým straší ve věži jaksi permanentně, tu máme osoby, jejichž bizarní duševní veletoče vystrčí svou kouzelnou hlavu jen čas od času - i tak se nám v tomto oboru dostává nebývale vysoké kvality a výživnosti. Za všechny si připomeňme třeštění Plzeňské divize, jejíž straničtí a vládní představitelé striktně žádali, aby veškeré výstupy na ~
New discoveries
New texts [CZ]
21.6.2017 13:38:09 danny666

Komín ustoupil nové hale - dle ortofoto padl mezi 2012 a 2015.

15.6.2017 19:28:33 RayeR

Elektrárna byla postavena v roce 1897 a renovována v 2003. Provoz byl zahájen 1.1.1898 se 2 parními pístovými stroji o výkonu 150 kW od Erste Brünner Maschinenfabrik. Každý stroj poháněl přímo dynamo od Siemens & Halske, které dodávalo SS napětí 150 V pro osvětlení a 300 V pro SS motory, jmenovitý proud byl 450 A. V roce 1899 byly vyměněny parní stroje a celkový výkon navýšen na 600 kW. Od roku 1901 začala elektrárna napájet městské tramvaje. V roce 1905 došlo k dalšímu navýšení výkonu na 1,2 MW, stále se vyráběl jen SS proud, což bylo při takových výkonech už dosti problematické. V roce 1925 došlo k přestavbě, bylo zprovozněno 6 parních kotlů pracujících s přehřátou párou a 2 dieselagregáty po 300 kW připojené na generátory střídavého proudu o napětí 220/380 V. Celkový výkon byl 1,8 MW. V roce 1930 došlo k další přestavbě na dva nové parní kotle na přehřátou párou s parní turbínou Škoda o výkonu 2,2 MW pohánějící generátor Siemens-Schncker na střídavý proud. Byl zde i motorgenerátor, který umožňoval převod ze SS na ST proud nebo naopak podle aktuální potřeby sítě. V roce 1939 byla Lublaň připojena k modernější tepelné elektrárně Trbovlje a postupně i k dalším, které pomáhaly uspokojit rostoucí energetické nároky. Teprve v roce 1947 přestala elektrárna dodávat SS proud a dodával se už jen ST proud, celkový výkon byl 2,8 MW. V roce 1961 byla elektrárna předělána na kotelnu a přestala dodávat elektřinu úplně, v roce 1968 byla zastavena i činnost kotelny, protože se přešlo na dálkovou dodávku tepla.

13.6.2017 17:26:33 tomikp79

V Černobylu zasahovaly tisíce hasičů a záchranářů, kteří se pokoušeli dostat radioaktivní živly pod kontrolu. Většina z nich si ani nebyla vědoma toho, že nehasí běžný požár a že neviditelné ionizující záření pro ně představuje mnohem větší něbezpečí než plameny. Jedním z úkolů v průběhu zažehnávání katastrofy byla i nutnost vylézt na komín sousedního reaktoru a vyvěsit tam červenou vlajku. Vědci vypočítali, že pokud cesta nahoru na komín a dolu z něj potrvá déle než 9 minut, budou hasiči ohroženi radiací na životě. Běžný čas výstupu a sestupu byl přitom 15 minut. Trojice hasičů vybraných k tomuto riskantnímu úkolu to nicméně v časovém limitu zvládla. Odměnou jim bylo jednodenní volno a půllitrová láhev Pepsi, která v té době na sovětské Ukrajině nebyla k dostání ani na černém trhu.

13.6.2017 14:39:39 Bourka

Starý odvětrávací komín byl postavený na hlavní budově mezi 3. a 4. blokem reaktoru a sloužil pro odvod plynů a par, které vznikali v jaderných reaktorech č. 3. a 4. Tyto plyny se čistily od radioaktivních izotopů a dalších nečistot a poté se prostřednictvím odvětrávacího komínu vypouštěli do atmosféry. V listopadu 2013 byl však komín rozebrán, protože by bránil v instalaci nového sarkofágu. Komín vážil 330 tun, byl vysoký 75 metrů a po celou dobu své existence byl funkční. 

(chernobylzone.cz)

 

Práce na odstranění 75,5 metrů vysokého komína začaly 31. října 2013. Vrcholek komínu, který má průměr 9 metrů, sahal až do výše 150 metrů nad zemí. Skládal se ze sedmi sekcí, jež dohromady vážily 330 tun, každá z nich přitom měla hmotnost mezi 25 až 60 tunami.

(atominfo.cz)

12.6.2017 14:39:39 voltik

Tomáš (Neregistrovaný) - e-mail   2.6.2017 17:13:08

Otázky a odpovědi > Horolezecká stěna u Sletiště (č. 2175200)

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, jestli bude  horolezecká stěna u Sletiště, která se na podzim demontovala, bude vracet na místo, nebo již s ní není počítáno - např. z havarijního stavu.

Děkuji za odpověď.

 

 

| Téma

Kateřina Přibylová (Diskuzní fórum) - e-mail   12.6.2017 10:51:05 ? (Dnešní)

Horolezecká stěna u Sletiště (č. 2175552)

Dobrý den,

horolezecká stěna se z důvodu havarijního stavu demontovala a statický posudek potvrdil, že není možné ji opravit a znovu použít.

V rozpočtu pro letošní rok není s výstavbou nové horolezecké stěny počítáno.

 

S pozdravem

 

Marcel Kučera

Jednatel - ředitel

Sportovní areály města Kladna s.r.o

31.5.2017 17:04:26 kabik

Dle slov majitele byl komín původně součástí kovárny podniku Atesia Praha, která se specializovala na artézské studny. Na place areálu jsou k vidění ještě původní poklopy kanálů, protože i tam se vyskytují 3 tyto vrty. V nízké budově před komínem byla kožená transmise, která poháněla obráběcí stroje. Zbytek fabirky byly hlavně sklady trubek a ve velké hale naproti vjezdu, kde je nyní servis, byl i technologický bazén, kolem 10m3. V přední části z Dělnické byl již tehdy showroom výrobků a technologií. V administrativní budově bylo zázemí firmy a v patře pak byty. K fabrice patřilo i víkendové sídlo v Praze - Krči.

30.5.2017 21:50:12 Bourka

Velmi dobře známá věznice postavena v letech 1873-1878.

Téměř odnikud neviditelný komín náhodou objeven až v roce 2017; je včleněn do východního křídla (s věžičkou původní kaple) a pravděpodobně byl součástí prapůvodní kotelny, tedy pochází již z doby výstavby - není to však zatím doloženo.

30.5.2017 14:32:17 Bourka

Městská jatka v Kłodzku byla vybudována v letech 1906 - 1907. Podnik, který přečkal obě světové války, poválečné převzetí polským státem, budování socialismu i období společenských změn po roce 1989, ukončil svou činnost v roce 2010.

 

(zdroj)

30.5.2017 13:34:22 Pertla

Původní stavba byla mlýnem, v roce 1930 už pouze jako pila. Přelom dubna května byl celý areál zbourán. 

20.5.2017 08:09:38 tomikp79

Závod byl založen v roce 1921 jako "První česká továrna Glanzstoff a.s. (Erste Bööhmische Glanzstoff-Fabrik AG)" a představovala ve dvacátých letech s tehdejším závodem "První rakouskou továrnou GLANZSTOFF (Erste Österreichische Glanzstoff-Fabrik)" prodejní společenství pro tehdy výlučně vyráběná textilní viskózová vlákna. Od šedesátých let vyrábí závod, který se stal mezitím součástí koncernu na výrobu hnojiv LOVOCHEMIE, technická viskózová vlákna.

20.5.2017 08:02:18 tomikp79

Továrnu na zemědělské nářadí založili roku 1911 bratři Rudolf a Jindřich Hudličtí. Z finančních důvodů byl podnik roku 1914 prodán společnosti Horomyslická slévárna železa Eisner a Salzmann. V té době byl podnik napojn na železniční vlečku a byla vydodována nová kotelna a další výrobní a skladové haly.

Roku 1923 podnik odkoupila akciová společnost Továrna na nábojky a kovové zboží. Hlavní výrobní náplň tvořily mosazné dělostřelecké náboje.V roce 1923 byla zahájena velká modernizace podniku. Byly vybudovány kelímkové pece, válcovna a rourovna. Výrovní sortiment se zaměřil na měděné a mosazné tyče, trubky a plechy.

Roku 1925 byla do provozu uvedena nízkofrekvenční elektrická pec AJAX - první toho druhu v Československu. V dalších letech byly postaveny pece pro rafinaci měděných odpadů a výrobu bronzu. Výroba se zaměřila na nábytkové kování, válcovaný a tažený drát, později i měděné radiátory. Další výrobní sortiment od roku 1936 tvořila kluzná ložiska.

V době druhé světové války podnik připadl pod koncert Hermann Göring Werke a výroba byla podřízena válečným potřebám.

Po válce byla v podniku zavedena výroba niklových, měděných a bronzových drátů, plechů a pásů. Dále probíhala výroba samomazných kluzných ložisek a odporových drátů. Vše pod značkou Kovohutě Rokycany.

1. září 1993 byl podnik privatizován jako akciová společnost. Od té doby je kovohuť na špičce ve výrobě a exportu neželezných kovů.

 
20.5.2017 07:58:13 tomikp79

Vápenka firmy J. Nesměrák byla vybudována roku 1912. Pracovala s jednou kruhovou pecí. Později byla vybudována druhá kruhová pec. Po první světové válce vápenku odkoupily Škodovy závody v Plzni. V roce 1925 byla ve vápence postavena šachtová pec s otáčivým roštem firmy Gruber. Pro dopravu surovin z lomu Lejškov byla roku 1927 vybudována 7 km dlouhá lanovka.

Provoz vápenky byl ukončen roku 1978.

19.5.2017 22:43:28 danny666

Nyní se bourá: http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/komin-rozebiraji-cihlu-po-cihle-20170517.html

4.5.2017 08:45:15 voltik

Nechtělo se mi tomu věřit, ale komín je bez ochozu. Neví někdo co se konkrétně bude dít?

Online:
Bob
limit 10 min.