Welcome at KODA - the world's largest smokestack database. KODA is unique project focused on documentation of smokestack in Czech republic and abroad. Our knowledge is based on fieldwork done by our members/contributors and study of historical resources. They are passed through validity control to ensure maximal accuracy and relevance.

Creators and authors of this web are keen on chimneys and industrial architecture. Do not hesitate to contact us if you have any question or problem related to this kind of architectural creations. We will use our resources and experience to do our best for their conservation an useful sustainable existence. The database and our work has never any commercial, political ambitions and should never be linked with any type of activism. Our contributors are members of Svaz českých komínářů (= Czech chimney climbers) based in Czech republic, Europe.

The best point to start is the pregion or the map. If you have any information or visual material (photo, video) to contribute, please contact us.
User login:

User name

Password
celkový pohled - komín vlevo celkový pohled komín vlevo celkový pohled - komín vpravo horní partie - komín vpravo horní partie celkový pohled - komín vpravo
celkový pohled - komín vlevo zdroj: FB zdroj: FB zdroj: FB zdroj: FB pata, napojení kouřovodů
Blog [CZ]
12.7.2010   k.e.n  
3.7.2010 naše KOmínová DAtabáze zaregistrovala již šestitisící prekiontrický objekt! Pro zajímavost, třítisící objekt jsme do Pregionu zapsali ke konci února 2008 a šestistý objekt v říjnu 2004.
15.1.2010   m.i.x  
Jelikož KODA+KOŘBA je v provozu celý kalendářní rok, vytáhnul jsem z ní pár humorných čísel se kterými se s Vámi podělím. V souvislosti s nimi, dovoluji si udělit několikero ocenění a titulů, protože vybrané počiny jsou mnohdy doslova heroické.
24.9.2009   k.e.n  
V Květech 39/2009 vyšel článek o komínech, komínářích a také KODĚ.
27.11.2008   Bourka  
Po nástupu KODY začíná pomalu nabývat na významu část teoretické prekiontrie, která má svůj rozmach zřejmě ještě před sebou, a která se možná dotkne jen části komínářů majících o ní zájem - prekioarcheologie.
New discoveries
New texts [CZ]
1.6.2023 09:07:57 k.e.n

Postaven 1907 > jako 3. betonový komín v Čechách vůbec.

Zbořen ke konci roku 1973.

22.4.2023 14:22:08 Beda

Komín ustoupil výstavbě hasičské stanice.

25.3.2023 22:52:14 Tuxik

Na komín se chystá legální výstup s jištěním, viz: https://filmfestnaruby.cz/zazitky/

18.3.2023 13:23:17 danny666

Stavitel komína - Teplotechna - uvádí výšku 74,5 m.

17.3.2023 19:50:40 Honza

Výška 8,5 m pod střechou + 14 m nad střechou + čapí hnízdo. 

17.3.2023 18:44:49 Honza

Původní mlékárna byla založena Rudolfem Geigerem st. v roce 1932. Ten využíval bývalý panský špýchar, který se v přízemí a prvním patře rozdělil příčkami na několik výrobních prostor. Využili se i sklepní prostory. Od počátku mlékárna pracovala na parní pohon, kotelnu mělo přímo v budově. Až v roce 1953 byla přistavěna nová kotelna jako součást komplexu továrního objektu. Mlékárna se specializovala na výrobu pasterizovaného mléka, másla, tvarohu a dezertních sýrů. Zemědělci využívali i odpadní syrovátku jako krmný produkt. 

 

Zastaralý provoz prošel modernizací po druhé světové válce (1946,1947). Provozní objekt byl tehdejším majitelem Rudolfem Geigerem ml. přestavěn a vybaven novými stroji, přibyla nová administrativní budova a sklady i moderní laboratoř. Stavbu prováděla firma arch. Chramosta Čáslav.

 

V roce 1949 byl podnik znárodněn a přidělen nejdříve k mlékárně Čáslav. Po vytvoření Východočeského mlékárenského průmyslu s centrem v Pardubicích - Černé za Bory byl začleněn do tohoto státního podniku, který slučoval i ostatní mlékárenské závody východních Čech. V té době zaměstnávala mlékárna v Ronově nad Doubravou kolem 80 pracovníků. Výroba se pecializovala na egalizované mléko, máslo, tvaroh a dezertní a tavené sýry. Včechny tyto produkty dodávala do velkoobchodní sítě.

 

Nová etapa vývoje ronovské mlékárny začala po roce 1989. Jako Trojská mlékárna GMS, s.r.o., vznikla privatizací s.p. Milpa Pardubice, provozovny Ronov nad Doubravou ke dni 1.6.1994 pod názvem GMS, s.r.o. (Geigrova mlékárenská společnost). U jejího zrodu stálo pět společníků, kteří svými vklady ? 20 000 Kč dali dohromady 100 000 základního jmění. Byli to MVDr. Josef Vrbata, Hana Kotková, Ing. Dana Tomanová, JUDr. Marcela Macková a František Podaný. V roce 1994 pracovalo v mlékárně 95 lidí. Průměrná mzda se pohybovala kolem 9 000 Kč.

 

1. 12. 1996 byla v areálu mlékárny (administrativní budova) otevřena vlastní maloobchodní prodejna, která utrží průměrně 140 000 Kč za měsíc. Od dubna 1997 funguje v Radlické mlékárně v Praze velkosklad ronovských mléčných výrobků k zásobování hlavního města. V roce 1998 byla přebudována stávající uhelná kotelna na plynovou.

 

V roce 2012 mlékárna v Ronově nad Doubravou zanikla.

 

Zdroj: https://ronov.webnode.cz/co-uz-v-ronove-nenajdete/mlekarna/

 

(Podle vzpomínek současného majitele prý ale mlékárna zanikla již před rokem 2009.)

1.3.2023 18:41:02 KARELLL

03/2023: Komín je rozebírán.

28.2.2023 18:09:38 Tuxik

Chátrající kasárenský komín poslalo k zemi 18 kilogramů trhaviny a 47 roznětek

Zdroj: https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/kasarna-klimentov-stavby-odstrel-komin-demolice.A230228_152731_vary-zpravy_melu

27.2.2023 20:21:32 Bourka

Na začátku Rokycanské třídy založili v roce 1872 Richard Hirsch a Carl Tuschner továrnu na strojní výrobu drátěných hřebíků z taženého drátu, později se výroba rozšířila na ostnatý drát, pletivo, drátěnky i elektrody. V roce 1944 se výroba přestěhovala do Vochova a po válce podnik přavzaly Československé stavební závody. Od roku 1951 se prováděla oprava a údržba stavebních strojů, později i výroba některých náhradních dílů, opravy vysokozdvižných vozíků, pojízdných kompresorů, multikar apod. Podnik skončil v roce 1997 a o šest let později byly jeho pozůstatky zdemolovány; dnes je pozemku hypermarket.

 

PLZEŇSKO, aut. J. Hučka; Baset - 2008

18.1.2023 18:58:34 Mc

Komín dle dostupných údajů měřil 600 stop.

11.1.2023 20:56:24 Honza

Výška komína od země: 20m (zaměřeno laserovým dálkoměrem se sklonoměrem).

11.1.2023 10:15:14 Honza

Dle informací současného starosty se škola začala stavět v roce 1970, provoz zahájen 1972 a komín byl postaven zároveň s touto školou. Komín byl v provozu do zavedení plynu do obce a do kotelny ZŠ, což bylo někdy kolem roku 2005. Do té doby tedy vyfrkoval hutný uhelný výtečně chutnající dým.

11.1.2023 03:42:41 Tuxik

Na druhém ochozu komína je instalován anténní systém vysílače rádia Fajn o výkonu 50W ERP. Na prvním ochozu je také anténa patřící Fajn radiu, ale je jen přijímací - ball z vysílače na Ládví. Zdejší vysílač slouží pouze k dokrytí signálem v údolí ( anténa míří směrem na centrum )

10.1.2023 12:07:22 Tuxik

Na komíně se nachází anténní systém Hitrádia FM Plus o výkonu 100W ERP

8.1.2023 09:49:24 Tuxik

Přestup 6.1.2023. Zdroj: https://www.facebook.com/ztsDUBNICA

Online:
limit 10 min.