[menu]
Vstup pro registrované uživatele

Přihlašovací jméno

Heslo
Vítejte na stránkách [KO]komínové [DA]tabáze. Jedná se o ojedinělý projekt dokumentující industriální komíny v České republice i zahraničí. Data v databázi vznikají důkladným terénním průzkumem či studiem historických pramenů a procházejí systémem ověření a kontroly tak, aby byla zajištěna maximální přesnost a relevance. Tvůrce a autory obsahu motivuje především zájem o tyto specifické stavby, jakož i o industriální architekturu obecně. Do databáze přispívají členové Svazu českých komínářů.
Hledáte-li informace o komínech, je nejlépe začít v pregionech nebo použít mapu. Pokud naopak máte nějaké zajímavé informace, svědectví či fotografie, neváhejte nás kontaktovat.
Právě aktivní:
limit 10 min.
Vršek komína Dřík s dvojitou bilighorzí Horní partie Horní partie s anténami Dřík Cedulka stavitele
6/15 Horní část komína s nápisem jižní pohled; 4/2015 s přístupovou terasou z Hesse dmychadlo po nahrazení lodního motoru
Blog
Sice už od 70. výročí intenzivního bombardování (nejen) plzeňské škodovky uplynulo několik týdnů, ale přesto si myslím, že stojí za to zveřejnit snímky, které se ke mně nedávno dostaly mailem. A ačkoliv se tyto fotografie dají už najít i na internetu, podle mě na kodu patří.
Dne 16.5.2015 byl uskutečněn výstup na nejvyšší evropský komín: GU M 360/1 Termoelektrarna Trbovlje (Slovinsko). Obrovské díky patří iniciátoru celé akce, Tuvy-mu a hlavně pracovníkům elektrárny, kteří výstup umožnili. Jmenovitě si zaslouží zmínit zejména p. Ervin Renko a p. Otmar Bevk, kteří nad výstupem převzal supervizi a provedli nás celou elektrárnou. První z nich nakonec s námi i vystoupil a poprvé se dotkl dmychadla „svého prekionu“.
16.3.2015   k.e.n  
 Tak jsme se dočkali! Počet prekionů, které KODA eviduje, se dnes přehoupl do pěticifří a následně na počátek jedenácté tisícovky. Ta desátá tentokrát přibývala poměrně volněji, než čtyři, pět předešlých, které se zvládly naplnit většinou během 12-14 měsíců. Té zatím poslední kompletní to trvalo téměř rok a půl.No a chvilku jsme se tu taky báli, že nastal KOnec SvěDA, KODA odmítala nové komíny zobrazit, ale nakonec zásah m.i.Xův z Pendolína mířícího k Chebu vrátilo KODU do starých kolejí. Vzhledem k tomu, že je od letoška přiskříplý vstup do svazu a nové potřebné divize jen tak nevzniknou (zejména Čína a Severní Korea ~
2.3.2015   m.i.x  
V posledních dnech (ne-li týdnech) jsem se opět dostal k tomu, abych trochu zapracoval na KODě. Sem tam si toho občas někdo i všimnul, zejména když mi to celé skoro na den spadlo :D Změn je spousta, ale jsou vesměs skryté kdesi pod několika pokličkami. I tak mi ale pár lidí říkalo, ať se to pokusím sepsat, aby si to každý nemusel objevovat postupně. Bude to tedy delší.
Za tento blog může breakee, který do mne již toho dne odpoledne nahustil, že bych měl ksichty z dokonalého legálu smržoveckého do kody vpašovat. Ač jsem původně nejevil ani pramalé nadšení, dávám nakonec na jeho radu. Komín známe, jeho fotky tedy nevkládám. Účastníky sice známe taky, ale narozdíl od komína jsou proměnní a někdy krásnější než jindy. Určitě nemám zachycené všechny, ale od toho je blog otevřený a proto se v případném vkládání dalších fotek neomezujte!
Článek o jednom z komínářů v časopise RESPEKT XXV/17/72
silně grafický obsah, klik pro víc!
26.2.2014   m.i.x  
V současné době probíhá demolice objektu #0505 (Holečkova 23, Praha - Smíchov). Místo jsem navštívil, trudné obrázky nafotil a nechtělo se mi tím zaplavovat debatu nebo kartu komína.
Ačkoliv si to téměř nikdo neuvědomujeme, s věcmi, které mohly vzniknout jen díky černému uhlí a koksu, se setkáváme každý den. Koks je produktem, který nemá v současnosti ani blízké budoucnosti alternativu. Současné technologie nejen že nejsou schopny koks plně nahradit, ale dokonce s ním i do budoucna vážně počítají. Druhá část* blogu je věnována principům a procesům výroby koksu. 
Na začátku byla kace. Až později padla myšlenka, proč nejsou ty zvláštní věže brány jako komíny. Tou dobou jsme o fungování koksoven nevěděli téměř nic. Tou dobou jsme si ale připomněli onu pověstnou prekiontrickou komplexnost. Po návratu do vlasti jsme začali vířit vody. Ačkoli jsme byli skálopevně přesvědčeni, že když to foukne tak krásný obláček mlhy*, musí to každý brát jako prekion, nestalo se tak. První část blogu je věnována tomu, jak to vlastně začalo ...
10.000
Nové devirgace
Nové poznámky a texty
27.6.2015 02:11:23 danny666

V roce 2014 vypisuje majitel tendr na opravu komínu. V podkladech mimo jiné píše:

 

Předmětem plnění zakázky je kompletní výměna ochranného pouzdra, spočívající ve vybourání stávající vyzdívky komína po celé výšce s následnou sanací železobetonového dříku na obou površích a instalaci nové vložky o vnitřním průměru 2100mm z nerezové oceli. Nová vložka bude postavena na ocelovém roštu nad zaústěním spalin, po výšce bude rozepřena axiálním vedením proti vybočení a doplněna v hlavě o teplotní kompenzaci. Ocelové žebříky, koše a zábradlí ochozů budou očištěny a opatřeny ochranným nátěrem. Rozsah prací je podrobně popsán v PPD z 9/2014, vypracované GEMA s.r.o. Dílo musí mít charakter stavby „na klíč“.

Jedná se o železobetonový monolitický komín, umístěný v areálu Teplárny Michle o výšce 140 m a vnitřním průměru 8,8m – 4,7m, který byl postaven v r. 1982. Vyzdívka ochranného pouzdra je vážně narušená a těsnící azbestový provazec v dilatačních spárách je degradován. Malé množství odváděných spalin jsou důvodem nedostatečného prohřátí stěn komína, chladná stěna je pak příčinou vzniku kondenzátu ze spalin. Kondenzát narušuje vyzdívku ochranného pouzdra a prosakuje trhlinami ve dříku na jeho povrch. Jako odstranění závady je navržena výměna ochranného pouzdra.

23.6.2015 00:13:02 Bourka

Galerie na plzdi.cz

15.6.2015 10:59:19 jejda

V roce 1884 byla v Křelově založena kruhová cihelna J. Smítala a D. Altmanna. Uzavřena roku 1941.

11.6.2015 18:44:55 Dalik_Vrtule_muz

Komín zbořen pomocí bagru postupným odbouráním někdy na přelomu let 2014/2015. Zbořena byla i přilehlá budova patřící firmě Haberzettl a místo ní byla na stejném místě postavena nová hala výrobce oken Kalibra. Tedy v posmrtné divizi se už poleze na Kalibru, díky níž komín přestoupil. 150letý dub, jehož větve komínáře při výstupu oblažovaly, zůstal neporušen, jelikož je chráněný a dle vyjádření pracovníků nové haly na ni ale určitě jednou spadne. 

Podle místního pamětníka byl komín postaven někdy v 80. letech. Vyznačoval se betelnou bilighorzí s velmi malými rozestupy polovičních ochran, která začínala přímo z ulice ve výšce cca 1 m nad zemí, což je v ČR velmi neobvyklé.

 

Čest jeho památce!

30.5.2015 21:42:30 k.e.n

Drahnětickou cihelnu vystavěl v roce 1911 Ing. Jan Poledne. Jednalo se o kruhovku s komínem v západní části pece. Cihelna byla zejména po I. sv. válce vyhlášená kvalitními cihlami, kupříkladu objekt táborské nemocnice je vystavěn z nich. Za II.sv. války nefungovala a po ní už se výroba nerozjela v takovém měřítku jako mezi válkami. Posléze byla hned vedle postavena cihelna nová, ta už ale nedosahovala jakosti jako cihelna stará.

 

Dnes z této původní cihelny nezbylo v podstatě vůbec nic, pec musela být dávno rozebrána, neb cihly ze strženého komína jsou rozesety až ve vzdálenosti 20m od původního místa, kde komín stál…

28.5.2015 23:46:02 Mc

Komín dle dostupných informací měřil 26 metrů.

25.5.2015 21:52:33 starbreaker

Video z demolice komína zde.

25.5.2015 14:43:57 Mc

Komín dle dostupných informací měřil 32 metrů.

21.5.2015 06:54:21 Beda

firemní prezentace: http://www.spalovna.info/#zakladni-udaje

4.5.2015 19:42:20 starbreaker

Dle článku z Idnesu bude komín odstřelen v srpnu.

30.4.2015 03:53:19 RayeR

V okolí komína probíhá intenzivní stavební činnost.  Co jsem se ptal, tak by se bourat neměl, je prý památkově chráněný.

28.4.2015 18:39:54 voltik

Rád bych zmínil, že industrální prostor pianky Dalibor více či méně začíná ožívat...

 

http://piankadalibor.cz/

 

27.4.2015 09:45:57 Pertla

Přesná výška: 51,35 m

24.4.2015 12:15:33 danny666

Tragikomická story o ne/zbourání komína - deník sme.sk