[menu]
Vstup pro registrované uživatele

Přihlašovací jméno

Heslo
Vítejte na stránkách [KO]komínové [DA]tabáze. Jedná se o ojedinělý projekt dokumentující industriální komíny v České republice i zahraničí. Data v databázi vznikají důkladným terénním průzkumem či studiem historických pramenů a procházejí systémem ověření a kontroly tak, aby byla zajištěna maximální přesnost a relevance. Tvůrce a autory obsahu motivuje především zájem o tyto specifické stavby, jakož i o industriální architekturu obecně. Do databáze přispívají členové Svazu českých komínářů.
Hledáte-li informace o komínech, je nejlépe začít v pregionech nebo použít mapu. Pokud naopak máte nějaké zajímavé informace, svědectví či fotografie, neváhejte nás kontaktovat.
Právě aktivní:
limit 10 min.
foto z demolice (foto užito s laskavým svolením Stanislava Procházky) foto z demolice (foto užito s laskavým svolením Stanislava Procházky) foto z demolice (foto užito s laskavým svolením Stanislava Procházky) Foto: ThWo Mimořádný podstavec (11/2013) Celkový pohled na komín (11/2013)
V širších souvislostech - třetí zprava (11/2013) Úplně vlevo (11/2013) V širších souvislostech - úplně vpravo (11/2013) Druhý zprava (11/2013) V širších souvislostech - druhý zprava (11/2013) Prostřední PT (11/2013)
Blog
Článek o jednom z komínářů v časopise RESPEKT XXV/17/72
silně grafický obsah, klik pro víc!
26.2.2014   m.i.x  
V současné době probíhá demolice objektu #0505 (Holečkova 23, Praha - Smíchov). Místo jsem navštívil, trudné obrázky nafotil a nechtělo se mi tím zaplavovat debatu nebo kartu komína.
Ačkoliv si to téměř nikdo neuvědomujeme, s věcmi, které mohly vzniknout jen díky černému uhlí a koksu, se setkáváme každý den. Koks je produktem, který nemá v současnosti ani blízké budoucnosti alternativu. Současné technologie nejen že nejsou schopny koks plně nahradit, ale dokonce s ním i do budoucna vážně počítají. Druhá část* blogu je věnována principům a procesům výroby koksu. 
Na začátku byla kace. Až později padla myšlenka, proč nejsou ty zvláštní věže brány jako komíny. Tou dobou jsme o fungování koksoven nevěděli téměř nic. Tou dobou jsme si ale připomněli onu pověstnou prekiontrickou komplexnost. Po návratu do vlasti jsme začali vířit vody. Ačkoli jsme byli skálopevně přesvědčeni, že když to foukne tak krásný obláček mlhy*, musí to každý brát jako prekion, nestalo se tak. První část blogu je věnována tomu, jak to vlastně začalo ...
1.10.2013   starbreaker  
Kdo trochu sleduje číselnou KODA-řadu, asi málo ho překvapí, že to zase trvalo skoro přesně rok, co se naše databáze dne 30.09.2013 rozrostla o další tisícovku nových kousků. Ač máme třeba někteří pocit, že se utápíme ve zpuchlosti a svaz jde do háje, ono neutuchající nadšení objevovat a poznávat jako celek nekončí. Z uplynulé tisícovky si jistě kdekdo z nás vybaví skvostné kousky a dálné výpravy, které přinesly i celou řadu neprekio zážitků...
Další verze KODY (4.20) přináší mimo jiné i modul na zachycení situace soukomíní. Nechť tento blog slouží jako návod k použití a zároveň vysvětlení, jak je to celé myšleno.
Ve čtvrtek 12. září 2013 mezi 8. a 9. hodinou ranní byl díky Dannymu umožněn skupinový výstup na komín Provozně-správní budovy Národního divadla na Anenském náměstí Prahy 1 - Starého Města. Počasí vypadalo všelijak, ale nakonec bylo v mezích momentálních možností vstřícné. A i když tedy podmínky pro focení nebyly ideální, byla by škoda se o pohledy na Prahu z tak nádherného a nezapomenutelného úhlu nepodělit s veřejností komínářskou i nekomínářskou.
Přátelé a kamarádi, nedávno jsem byl již dvakrát správcem areálu a samotného komína před legálním výstupem požádám, abych jim po výstupu sepsal zprávu o stavu komína. Nějaký mustr jsem dostal od svého prekiotaťky Modráka, přidal jsem k tomu pár věcí a vznikla tak zpráva, kterou jsem správci komína následně předal. Nemám technické vzdělání a ani si nemyslím, že by ta zpráva byla bůhvíjak hodnotná. Mnozí z vás (viď Danny :-)) ji udělají mnohem lepší, krásnější a preciznější. Ale vzhledem k tomu, že taková zpráva tady ještě nikde nebyla prezentována, tak vám ji sem dávám a naložte s ní podle vlastních ~
Vážení přátelé a kolegové,ráda bych ještě jednou poděkovala za dnešní pohodové poledne, které dnes panovalo na libereckém Termizu. Bylo to milé setkání a pohodové lezení završené následným výkladem pracovníků místního velína. Doufám, že si brzy nějakou fajnovou akcičku zopakujeme a že nenecháme další kramle zbytečně čelit jen poryvům větru :-) Kdo chce poskytnout své fotky, máte tu možnost. Takže nahrávejte, sdílejte, kopírujte podle libosti .....   Fotky mi dodal můj dnešní dvorní fotograf Asnyk... Tímto Ti za ně děkuji ;-)   Ještě dodatek. Kdo má fotky z areálu vhodné k zaslání do Termiza pro jejich užití a je ochotný je jim poskytnout, zašlete mi je, ~
Nové devirgace
Nové poznámky a texty
30.7.2014 14:48:52 danny666

Odstřel (+ pár politických řečí okolo)

29.7.2014 16:31:49 danny666

Dampfmaschinenhaus byl vystavěn v letech 1841-43, autorem návrhu byl Ludwig Persius. Účelem bylo čerpání vody do vodních prvků v parku Sanssouci. 

Hned poté byla vystavěna další zdobná kotelna pro nedalý park Babelsberg.

29.7.2014 16:31:41 danny666

Dampfmaschinenhaus byl vystavěn v letech 1843-45, autorem návrhu byl Ludwig Persius. Účelem bylo čerpání vody do vodních prvků v parku pro potěšení snobského panovníka. Čerpadla poháněl parní stroj, jemuž dodával páru parní kotel a ten byl napojen právě na komín. Jedná se o typickou ukázku své doby, kdy byly průmyslové stavby i komíny maskovány za nějaký historický sloh - zde gotiku.

Další podobnou stavbou je další čerpací stanice pro park Sanssouci stojící nedaleko a od stejného autora - tentokráte v podobě islámské mešity.

29.7.2014 16:31:08 danny666

původní výška byla odhadem kolem 40 metrů

28.7.2014 20:04:55 Dalik_Vrtule_muz

V území je plánována výstavba domků, cihelna bude "přestavěna" na nevímco. Na jakémsi pokusu o vizualizaci stál i komín, na jiném pokusu o vizualizaci komín nestál.

24.7.2014 22:56:29 danny666

Komín je kuriozní tím, že byl na něj reservoár dodatečně postaven, a to způsobem podobným jako v ruzyňské věznici - kolem dříku vznikla samostatná konstrukce podepírající vodojem.

13.7.2014 15:32:09 Pertla

Přesná výška komína: 20,2 m

Za umožnění průzkumu děkujeme firmě Total ČR.

13.7.2014 15:24:10 Pertla

Komín je sestaven ze 4 dílů:

Betonový základ: 0,5 m

Pata: 0,76 m (obvod paty 3,25m)

První: 5 m

Druhý: 5,33 m

Třetí: 9,41 m (obvod trubky 1,7 m)

Čtvrtý: 11,24 m (obvod trubky 1,7 m)

 

Celková výška: 32,24 m

Rozteč kramlí: 52,5 cm

První kramle: 1,76 m (měřeno od betonového základu)

Druhá kramle: 3,07 m (měřeno od betonového základu)

 

Děkujeme za možnost změření firmě Total ČR.

9.7.2014 20:21:09 k.e.n

Továrnu na plstěné klobouky postavil v Karlíně v letech 1905 a 1927 (z té doby je i dům) pan Karel Misík jehož strýc, Ondřej Felix Hess, byl zakladatelem firmy. O. F. Hess již dříve vybudoval továrnu v Husinci (dnes místně známou jako Šumavan), kterou převedl na svého synovce Karla Misíka (dědečkem současné paní majitelky. Ten husineckou továrnu zvelebil a vydělal tak na stavbu nové továrny v Karlíně.

Továrnu (dle dobových podkladů) tvořily tři rovnoběžné řady budov na jižním konci spojených do jednoho celku. Směrem do Pernerovy ulice byla továrna ukončena dvěma symetrickými domy, z nichž ten východní již nestojí a dnes je v oněch místech vjezd do areálu.

V době totality zde byly sklady ČSAD. Nevhodné přestavby z té doby nejlépe přežila kotelna, která zůstala v podstatě zachována ve své původní podobě.

Komín je jedním z nejzachovalejších v Karlíně, má nízký kruhový podstavec, mozaiku na dříku a nápis "O. F. HESS". Koruna je opravená. Komín byl ještě donedávna funkční. 

 

7.7.2014 14:53:53 Honza

Dle tradičních proporcí takovýchto komínů se lze domnívat, že komín byl původně vysoký 31 - 34 m a vnější průměr v hlavě byl 125 - 140 cm, tím pádem vnitřní 75 - 90 cm.

6.7.2014 18:19:41 starbreaker

Komín byl pravděpodobně mezi léty 2011 - 2013 ubourán na výšku 69 metrů.

6.7.2014 15:36:33 Mc

Chladící věž dle dostupných zdrojů údajně měřila 90 metrů.

2.7.2014 21:51:16 voltik

Dne 2. července 2014 proběhlo, jako každý rok, tradiční kroužkování nově narozených mláďat čápa bílého za přítomnosti techniky slánských hasičů a kladenského ornitologa Stanislava Lepiče na komíně bývalého mlýna V. Kouly v Kačici. Jedná se o jediné čapí hnízdo, které čapi každoročně navštěvují, v kladenském okrese.


Fotky

2.7.2014 16:07:40 endru

Úvaly (něm. Garschönthal) byla původně dolnorakouská obec, ve které žilo během první republiky na 86 % obyvatel německého původu. V této době největšího rozmachu se zde nacházela cihelna pana Viléma Osera, která zaměstnávala asi 60 lidí. V dubnu 1945 byla obec obsazena ruskými vojáky a rok na to začalo vysídlování místních německy mluvících obyvatel. Pro Úvaly, které byly po několik staletí rozvinutou obcí, nastalo období úpadku a takřka zániku - došlo ke zbourání většiny hospodářských statků, jakožto i zdejší cihelny. 

28.6.2014 12:07:24 KARELLL

Dne 28.6. 2014 proběhl odstřel výrobních hal, vedoucím střelmistrem byl Zdeněk Šobíšek.

Video z odstřelu.