[menu]
Vstup pro registrované uživatele

Přihlašovací jméno

Heslo
Vítejte na stránkách [KO]komínové [DA]tabáze. Jedná se o ojedinělý projekt dokumentující industriální komíny v České republice i zahraničí. Data v databázi vznikají důkladným terénním průzkumem či studiem historických pramenů a procházejí systémem ověření a kontroly tak, aby byla zajištěna maximální přesnost a relevance. Tvůrce a autory obsahu motivuje především zájem o tyto specifické stavby, jakož i o industriální architekturu obecně. Do databáze přispívají členové Svazu českých komínářů.
Hledáte-li informace o komínech, je nejlépe začít v pregionech nebo použít mapu. Pokud naopak máte nějaké zajímavé informace, svědectví či fotografie, neváhejte nás kontaktovat.
Právě aktivní:
limit 10 min.
komín po ubourání; 12/2014 vrchní část dříku - uvolněné obruče a degradace zdiva; 12/2014 příklop čtyřbokého podstavce a oktagonální matice; 12/2014 Historická fotografie z roku 1940 12/14
Komín s továrnou. 12/2014 Dočasné foto z internetu (komín tehdy ještě jako Ub) Dočasné foto za mlhy Slepičkárenský velikán Komín v prostředí loděnic Dřík
Blog
Za tento blog může breakee, který do mne již toho dne odpoledne nahustil, že bych měl ksichty z dokonalého legálu smržoveckého do kody vpašovat. Ač jsem původně nejevil ani pramalé nadšení, dávám nakonec na jeho radu. Komín známe, jeho fotky tedy nevkládám. Účastníky sice známe taky, ale narozdíl od komína jsou proměnní a někdy krásnější než jindy. Určitě nemám zachycené všechny, ale od toho je blog otevřený a proto se v případném vkládání dalších fotek neomezujte!
Článek o jednom z komínářů v časopise RESPEKT XXV/17/72
silně grafický obsah, klik pro víc!
26.2.2014   m.i.x  
V současné době probíhá demolice objektu #0505 (Holečkova 23, Praha - Smíchov). Místo jsem navštívil, trudné obrázky nafotil a nechtělo se mi tím zaplavovat debatu nebo kartu komína.
Ačkoliv si to téměř nikdo neuvědomujeme, s věcmi, které mohly vzniknout jen díky černému uhlí a koksu, se setkáváme každý den. Koks je produktem, který nemá v současnosti ani blízké budoucnosti alternativu. Současné technologie nejen že nejsou schopny koks plně nahradit, ale dokonce s ním i do budoucna vážně počítají. Druhá část* blogu je věnována principům a procesům výroby koksu. 
Na začátku byla kace. Až později padla myšlenka, proč nejsou ty zvláštní věže brány jako komíny. Tou dobou jsme o fungování koksoven nevěděli téměř nic. Tou dobou jsme si ale připomněli onu pověstnou prekiontrickou komplexnost. Po návratu do vlasti jsme začali vířit vody. Ačkoli jsme byli skálopevně přesvědčeni, že když to foukne tak krásný obláček mlhy*, musí to každý brát jako prekion, nestalo se tak. První část blogu je věnována tomu, jak to vlastně začalo ...
1.10.2013   starbreaker  
Kdo trochu sleduje číselnou KODA-řadu, asi málo ho překvapí, že to zase trvalo skoro přesně rok, co se naše databáze dne 30.09.2013 rozrostla o další tisícovku nových kousků. Ač máme třeba někteří pocit, že se utápíme ve zpuchlosti a svaz jde do háje, ono neutuchající nadšení objevovat a poznávat jako celek nekončí. Z uplynulé tisícovky si jistě kdekdo z nás vybaví skvostné kousky a dálné výpravy, které přinesly i celou řadu neprekio zážitků...
Další verze KODY (4.20) přináší mimo jiné i modul na zachycení situace soukomíní. Nechť tento blog slouží jako návod k použití a zároveň vysvětlení, jak je to celé myšleno.
Ve čtvrtek 12. září 2013 mezi 8. a 9. hodinou ranní byl díky Dannymu umožněn skupinový výstup na komín Provozně-správní budovy Národního divadla na Anenském náměstí Prahy 1 - Starého Města. Počasí vypadalo všelijak, ale nakonec bylo v mezích momentálních možností vstřícné. A i když tedy podmínky pro focení nebyly ideální, byla by škoda se o pohledy na Prahu z tak nádherného a nezapomenutelného úhlu nepodělit s veřejností komínářskou i nekomínářskou.
Přátelé a kamarádi, nedávno jsem byl již dvakrát správcem areálu a samotného komína před legálním výstupem požádám, abych jim po výstupu sepsal zprávu o stavu komína. Nějaký mustr jsem dostal od svého prekiotaťky Modráka, přidal jsem k tomu pár věcí a vznikla tak zpráva, kterou jsem správci komína následně předal. Nemám technické vzdělání a ani si nemyslím, že by ta zpráva byla bůhvíjak hodnotná. Mnozí z vás (viď Danny :-)) ji udělají mnohem lepší, krásnější a preciznější. Ale vzhledem k tomu, že taková zpráva tady ještě nikde nebyla prezentována, tak vám ji sem dávám a naložte s ní podle vlastních ~
Nové devirgace
Nové poznámky a texty
23.12.2014 03:52:47 Bourka

Zřejmě nejstarší komín v areálu; zhruba v letech 2003-2010 nesl na dříku ochoz pro potřeby mobilních operátorů. Při celkové modernizaci továrny by ochoz odstraněn, ale komín ponechán v původní podobě, neb nese čapí hnízdo. Jinak není udržován, degradace zdiva dříku je ve vyšších partiiích celkem pokročilá.

23.12.2014 01:29:33 Bourka

Nový komín vyrostl na místě původního starého cihlového v letech 2010-2011. Jedná se o novodobou kovovou „trubičku,” která stojí na čtyřhranném betonovém podstavci. Dřík je kruhového profilu, doplněn dvěma ochozy a několika plošinami ve spodní části. Výstupové prostředky tvoří z jedné třetiny schody, z druhé třetiny žebřík s plnou ochranou a v poslední třetině kovové stupačky pouze s jistící lištou. Ochozy jsou z kovových roštů, poslední z nich s otevíratelným poklopem.

21.12.2014 20:42:26 starbreaker

Komín je od prosince 2014 v demolici. Nejprve byla odbourána vnitřní vyzdívka a od 18.12.2014 se počalo s postupným bouráním vnějšího dříku rychlostí až 4 metry za den.

17.12.2014 08:32:37 k.e.n

Kruhová cihelna v Třešovicích je nejpravděpodobněji z 20.-30. let. V období kolem II. sv. války byla prý nevyužívaná, nicméně ke konci 40. let v ní byly vypáleny cihly pro stavbu školy v nedalekých Cehnicích.

 

Za posledních 8 let, po kterou je cihelna v databázi a čas od času je zběžně navštívena, je bohužel vidět její postupné chátrání. Z dvou původních sušáren ještě v roce 2010 stála alespoň jedna, i ta se ovšem již zřítila. (Ve svých pozůstatcích tak pohřbila dvě Škody Octavie). Z důvodů stržení hromosvodu na komíně byl tento někdy od roku 2010 naprosto zbytečně poškozen bleskem. 

 

Krásný příklad venkovského industriálu ve své ryzí, komplexní podobě, tak nenapravitelně mizí.

16.12.2014 18:54:11 starbreaker

Část areálu Istrochemu, v niž se nachází tento komín, byla postavena až po 2. světové válce a vyráběla se zde syntetická vlákna. Jednalo se o vůbec nejvíce znečišťující provoz továrny a tento velice atypický komín ročně chrlil až stovky tun jedovatého sirouhlíku. Právě z ekologických důvodů byl tento provoz zrušen, ještě o několik let dříve než ostatní části fabriky. Areál, včetně komína je  technickým unikátem, a proto byl již v minulosti navržen na kulturní památku.

16.12.2014 18:47:20 starbreaker

Hezky zpracovaná historie gigantické fabriky zde.

Ještě podrobněji zpracovanou historii a současnost, včetně řady unikátních fotek naleznete pak tady.

Tento komín stojí v nejstarší části továrny, která pamatuje její původní zaměření - výrobu výbušnin.

15.12.2014 22:14:41 danny666

V referencích stavitele (Ant. Dvořák a K. Fischer) je uvedena výška 50 metrů a světlost v koruně 2,2 metru.

15.12.2014 22:02:24 danny666

V referencích stavitele (Ant. Dvořák a K. Fischer) je uvedena výška 30 metrů a světlost v koruně 1,2 metru.

15.12.2014 15:26:45 m.i.x

WISTA Science and Technology Park jehož podstatnou součást tvoří kampus Humboldt-Universität zu Berlin byl postaven na zbytcích předválečné industriální zástavby. K cihelné tovární hale s komínem bylo přistaveno moderní křídlo a celý prostor slouží jako kryté sportoviště. Původní účel budovy se nepodařilo vypátrat.

 

Stručná historie WISTA k nahlédnutí zde.

14.12.2014 20:08:13 Pertla

Jablonecký exportní dům Schindler & Co. založil roku 1879 Moritz Schindler (†1886), kromě vývozu jablonecké bižuterie do celého světa se věnoval také velkoobchodu s duryňskými voskovými perlemi. Po zakladatelově předčasné smrti jej vedl Adolf Schindler (1853–1921) s londýnským společníkem Danielem Löblem, pařížskou pobočku řídil mladší Moritzův syn Emil Schindler a výrobní provozy Julius Schindler. Roku 1900 zakoupili zkrachovalý mlýn u osady Dobrá nad Sázavou a do roka na jeho místě vystavěli novou brusírnu skla s vodním i parním pohonem, která patřila mezi nejlépe vybavené a zjevně také nejvýstavnější v Rakousku­ ­Uhersku, její autor bohužel zatím není znám. O deset let později postavila firma v podobném stylu také trojici zaměstnaneckých domů čp. 81–83 při silnici do Dobré, které si původní vzhled už nezachovaly. Na konci první světové války však byla nucena brusírnu uzavřít. Budovy roku 1919 zakoupili humpolečtí soukeníci – bratři Bohumil (1890–1952) a Jaroslav (1899–1946) Trnkové spolu s Fridolínem Závodským a jeho bratry Jaroslavem a Karlem, kteří ale z podniku roku 1922 vystoupili, pak nesl název Závodský & Trnka, od roku 1932 jen Trnka & spol., Dobrá u Okrouhlice. První dostavba, zvýšení jižního křídla brusírny, byla dokončena v roce 1919 a do dubna 1920 sem společníci nastěhovali veškeré stroje, na nichž dosud vyráběli v pronajatých prostorech v Humpolci. Během deseti let zde zprovoznili šedesát stavů a 2 580 vřeten, krom toho také pletárnu a ruční tkalcovnu koberců. Ze třicátých nebo počátku čtyřicátých let pak pocházejí modernistické budovy areálu při silnici – podélný výrobní trojtrakt, tvořený železobetonovým skeletem, nová barevna s charakteristickými deflektory v hřebeni střechy a k ní připojená hala s vysokými okny, snad úpravna. Je možné, že na nich pracoval tchán Bohumila Trnky, humpolecký inženýr a stavitel Vilém Jenč. Druhá světová válka podnik příliš nepoškodila, znárodněn byl roku 1945 a následně se stal závodem 04 n. p. Sukno, později součástí n. p. Modeta Jihlava a poté a. s. Dotex, která se soustředila na výrobu speciálních (efektně skaných a předenoskaných) přízí, a rekonstruovala nejstarší budovu někdejší brusírny. Provoz ukončila během roku 2012 a areál pronajímá na dílny a sklady, což si vyžádalo další úpravy, především demolici komína a zateplení původně prosklených fasád železobetonového křídla.

 

Zdroj: www.vcpd.cz

12.12.2014 18:39:11 Bourka

Malý kus prekiontrické historie, pravděpodobně součást odvěkého řeznictví. Standartní a poctivě stavěný oktagon, zajímavý netradičně řešenými minikramlemi v cik-cak rozmístění. V souvislosti s celkovou přestavbou domu během podzimu až zimy 2012-2013 byl novým domem pohlcen.

12.12.2014 17:07:15 Honza

Doplňkové podrobnosti:

Rozteč kramlí: 45 cm (každou 4. ložnou spáru)

Vnější velikost kramle: 37 x 16 cm

Vnější velikost ochranné obruče: 62 x 52 cm

12.12.2014 12:50:56 Bourka

Lihovar zde byl založen v roce 1876, majitelem Oskar Mautner. Je možné, že komín je z téže doby.

11.12.2014 07:48:24 lenkaseli

Nasavrcký pivovar byl založen roku 1590 za Zárubů a dobře prosperoval. Jeho činnost byla ukončena roku 1951. V současné době se zde nachází velkosklad nápojů, maloprodejna, truhlárna, kanceláře AVE CZ Nasavrky, sklady Aksany a je zde zázemí Technických služeb Obce Nasavrky.

11.12.2014 07:47:26 lenkaseli

Pivovar byl založen okolo roku 1780 jako součást zdejšího zámku, na přelomu 19. a 20. století přestavěn na lihovar, brzy však ukončil výrobu i ten.