Vítejte na stránkách [KO]komínové [DA]tabáze. Jedná se o ojedinělý projekt dokumentující industriální komíny v České republice i zahraničí. Data v databázi vznikají důkladným terénním průzkumem či studiem historických pramenů a procházejí systémem ověření a kontroly tak, aby byla zajištěna maximální přesnost a relevance. Tvůrce a autory obsahu motivuje především zájem o tyto specifické stavby, jakož i o industriální architekturu obecně. Do databáze přispívají členové Svazu českých komínářů.
Hledáte-li informace o komínech, je nejlépe začít v pregionech nebo použít mapu. Pokud naopak máte nějaké zajímavé informace, svědectví či fotografie, neváhejte nás kontaktovat.
Vstup pro registrované uživatele

Přihlašovací jméno

Heslo
12/2016 - z louky směrem na Radlík 2016 - po ubourání Stav v 50. letech. Křížek - poloha komína. Sklárna je již také zbořená. <i>(kontaminace.cenia.cz)</i> Odstřel komína 29. listopadu 1930
Nedatováno, zdroj: www.turistik.cz Sklárna v roce 1884, zdroj: www.domovkusov.cz Předpokládaná poloha komína a nynější stav Celkový pohled na bývalý komín, nyní obelisk s kramlemi (11|16) Prostý dřík s 2CC. (11|16) Celkový pohled na bývalou kotelnu s bývalým komínem (11|16)
Blog
29.11.2016   m.i.x  
Rok se s rokem sešel a nebylo zbytí, aby se sešlo i adminstvo k rokování nad minulostí, současností a budoucností stroje, co pohání svět.
31.10.2016   Denisa  
28.10.2016 se uskutečnil již 13. ročník MTV, tentokrát na jihu Moravy. Troufám si říct, že akce byla i přes počáteční nepřízeň počasí povedená a jelikož se jí účastnil nejeden příznivec fotografie, určitě by stálo za to se podělit o záběry z obou papíren. Tak směle přidávejte :)
Nejsem moc dobrý vypravěč, ale v době neustálého bourání komínů jsem se rozhodla udělat fotoblog o naší společné opravě sladovnického komínu v pivovaru Dalešice. Vše začalo už na společné "retro akci" v březnu tohoto roku. Dohodli jsme se s paní provozní, že komín obhlédneme a vymyslíme, jak zamezit masakru, který po sobě zanechávají holubi. A nakonec se z toho stala nekolikadenní fuška, která ale za výsledek stála.
V srdci podšumaví, schovaná ve stínu lesa, nachází se na kraji vápencového lomu (spíše tedy lomečku) bývalá vápenka rodiny Mrázů. I když je jen dvě stovky metrů od jedné z hlavních silnic vedoucích do lůna lyžařských areálů, je všem zrakům víceméně skryta. Vápenka pochází z třicátých let, moc slávy si díky válce a létům následujícím neužila, navíc v padesátých letech vyhořela, a tak už nějakých padesát, šedesát let je ponechána napospas přírodě. Jednou za pár let je její okolí prořezáno, ale samotné tělo pece s komínem celá ta léta zarůstalo všemožným bejlím, až nebyla v podstatě vůbec vidět. 
Zdar a sílu. Bylo mi vyčteno, že komíny v pexesu nejsou voznačený, vo co se jako jedná a že by lidi rádi věděli. Přiznam se, že jsem něco takovýho taky chtěl, ale tiskař a vůbec všichni co se kolem toho kdy motali, mi řekli, že to na vobrázku bude vypadat hrozně blbě, budou to malý nečitelný písmenka, nebo budou velký čitelný, ale nebude vidět vobrázek a mam se na to radši vykašlat, potažmo vysrat. Taky jsem k tomu moch nechat vytisknout brožurku poučnou, ale já osobně bych jí ztratil ještě před rozbalením pexesa, proto nejsou nikde žádný popisky, ani brožurka.   Toliko na vysvětlenou ~
13.3.2016   kusovka  
Jan, Ev. 5, verš 12.: "Život grafikův jest pln utrpení a bídy."   Jako zářivé slunce pak jeví se práce pro pivovar v Dalešicích. Slovo dalo slovo, holubi s emaily se párkrát proletěli a legálu nic nebránilo. Třináctého dne březnového může býti sněhu po kolena, stejně jako mohou ženy odhazovati své kabátky a svůdně odhalovati kotníky, ba i kolínka vstříc slunečním paprskům a chtivým pohledům komínářovým. Oblačná obloha a 3 stupně páně Celsia jsou v neutrálním spektru. Služebně starší komínáři oprášili své kořební oblečky z počátku prekiokariéry, ostatní pak vykradli skříně babičkám a dědečkům. V předem stanovených a přesných 10:04:52 jsme se ve ~
Čapí hnízdo, kauza, která v těchto dnech plně zaměstnává média. Není snad plátku, jenž by nepřinesl nějaké ty zcela zaručené informace o podivném podhoubí tohoto prý nejlepšího projektu jistého slovenského kobliháře a výrobce vixlajvantových uzenin. Třeba tu, tady, zde, onde, tam či tutam.
14.1.2016   Laco  
Mezi komínáři jsou venčena témata rozličná, což bývá často jev napomáhající tříbení profesnímu i osobnostnímu.  Tu nelze opomíjet ani úkazy zdánlivě menšího významu a aktuálnosti, které život komínolezce provázejí od výstupu k výstupu, pro některé tedy téměř každodenně. Odhlédněme od již rutinních informací o typech, technických a přístupových specifikách či bezpečnosti polezných objektů a areálů a věnujme se tématu dosud opomíjenému, jímž jsou naši bezděční spolulezci z živočišné říše. Protože komínář by se měl zajímat, s kým leze. A taky proto, že na komínech zavládla konečně harmonie, byť si toho asi moc lidí nevšimlo.Vynechme ptactvo, jehož zástupci, opatření křídly, spadají ~
9.1.2016   Laco  
Vážené komínářky a komínáři, rok 2015 je za námi a každoroční porce nenávisti v podobě tradičního ideologického novoročního projevu Vás právě teď čeká. Dá-li se říci, že lidem jako živočišnému druhu nebývale často hrabe, v podivných profesních či zájmových sdruženích, jako je to naše, to platí mnohonásobně. Kromě tradičních jedinců, kterým straší ve věži jaksi permanentně, tu máme osoby, jejichž bizarní duševní veletoče vystrčí svou kouzelnou hlavu jen čas od času - i tak se nám v tomto oboru dostává nebývale vysoké kvality a výživnosti. Za všechny si připomeňme třeštění Plzeňské divize, jejíž straničtí a vládní představitelé striktně žádali, aby veškeré výstupy na ~
Vzhledem k dnešnímu kulatému výročí pravzniku DPK, je záhodno alespoň v krátkosti připomenout okolnosti počátků těchto našich „Komínových dušiček“. Přesně před 10 lety, jak dnes ráno připomenul na debatě Čenda, přestoupil do posmrvize kostičkáč v ETU. Ten večer, 26.11.2005, jsme si se spolulezcem Krabem řekli, že by bylo záhodno nějak připomenout komíny padlé. A protože jsme měli přímo v srdci pokomíní jednu stále bolavou jizvu, vzali jsme smuteční prekiosvíci a v noci, přímo na místě padlého komína, zavzpomínali na tento náš nedobytý prekiocíl. Tato tichá tryzna byla v podstatě prvním aktem v rámci ještě přesněji nespecifikovaného DPK.Víceméně přesně po roce přišla ~
Nové devirgace
Nové poznámky a texty
3.12.2016 17:43:06 starbreaker

Nejvyšší známý komín s vodojemem.

1.12.2016 19:34:57 MV

Komín ubourán, dmychadlo ve vzorném stavu. Nová výška necelých 18 metrů.

Truhlárna funguje, personál vstřícný.

1.12.2016 09:57:16 k.e.n

Sklářská huť je v osadě z roku 1720 postavena Leopoldem Schnudermayerem v roce 1822 za účelem zužitkování odpadového dřeva plaveného po Schwarzenberském kanále. Vyrábí duté, tabulové, křišťálové a lékárnické sklo.

 

Na přelomu 19. a 20. století byla sklárna modernizována - z této doby tedy patrně pochází i původní oktagonální komín s podstavcem.

 

Ve dvacátých letech, pod značkou Stölze´s Sohnes, zde pracuje až 180 zaměstnanců. Vyváží do celého světa.

 

Sklárna ukončila svoji činnost za hospodářské krize roku 1930. Toho roku byl komín, tou dobou již patrně přestavěný na 4.80:0, odstřelen.

 

Dnes na místě poměrně rozlehlé osady v podstatě vůbec nic není. Vtipné je, že fabrika s vyfrkujícím továrním komínem stávala na místě, které je dnes přesně na rozmezí mezi CHKO a NP Šumava a jen kilometr od 1. zóny NP, a že zde a v blízkém okolí žilo několik tisíc lidí, z čehož by dnešní správce tetřívkoparku trefil šlak…

30.11.2016 15:01:34 kusovka

Nová huť v Kůsově 1873–1889

Už v roce 1788 vznikla sklárna Stachauerhütte v Horních Stachách. Asi po 10 letech byla továrna vyhašena, později pod jménem Eislerova huť obnovila provoz. Vyrábělo se zde páteřníkové sklo a také hodinová sklíčka s vývozem do celé Evropy. V letech 1837 až 1875 vlastnil sklárnu rod Schmitů. V dubnu 1873 prodal majitel sklárny ve Staré huti Rudolf Schmit (Schmid) žádost okresnímu hejtmanství v Sušici o povolení stavby nové sklárny a statku v Kůsově. Po dvou letech ohlásil dokončení stavby. Ve velkých prostorách byla zabudovaná plynová pec s regenerativním topením dvěma generátory ovšem na tehdejší dobu příliš nákladná. Proto Schmit si půjčil celkem 62 000 zlatých. Novou huť provázely od počátku potíže. Za vypůjčené peníze byla sklárna postavena a poslední splátka byla zaplacena v roce 1889, kdy byla sklárna i se statkem po smrti majitele prodána Dr. J. Stinglovi*), městskému lékaři v Kašperských Horách. Čtrnáctiletý provoz sklárny nebyl úspěšný a ani nový majitel provoz již neobnovil, sklárna vyhasla. V místě Nové huti stojí od roku 1963 domov pro seniory.

_Zdroj

27.11.2016 20:04:39 Laco

Základní činností podniku v současné době je výroba dílů z technické lisované pryže - vulkanizace a výroba dílů z plastických hmot. Abychom mohli vyhovět a splnit všechny požadavky zákazníků, zajišťujeme i tyto doplňkové služby: zajištění dodávek forem a nástrojů, technické poradenství v oboru výroby z plastických hmot a výroby z technické pryže, vnitropodnikovou dopravu a dopravu výrobků k zákazníkům.

 

  • Lisování všech druhů plastů včetně termoplastických elastomerů do hmotnosti 500g/díl.
  • Zpracování všech druhů kaučuků včetně polyuretanů, silikonů, vitonu. Spojování gumy a kovů.

     Společnost HEVEA Vyšehořovice, a.s. byla založena 24.9.1994 a navazuje na dlouholetou tradici gumárenské výroby v Šestajovicích a výrobu dílů z plastických hmot prováděnou v provozovně ve Vyšehořovicích.

Od roku 2009 prochází výroba zásadní rekonstrukcí. Z původních lokalit výroby (Šestajovice, Mochov a Vyšehořovice) jsme přesunuli výrobu do rekonstruovaných prostor ve Vyšehořovicích. Provedli jsme revizi nástrojů a forem. Přešli jsme na nový účetní software s podporou výroby a sledování kvality (LCS Helios Orange). Obměněna byla i organizační struktura podniku.

 

Zdroj: http://www.idatabaze.cz/firma/79925-hevea-vysehorovice-as/

(kde také najdete podnětnou firemní prezentaci)

24.11.2016 15:24:30 Bourka

Více fotografií na plzdi.cz.

21.11.2016 12:39:34 lukas4

Na křižovatce dnešních ulic Voctářova a Vojenova, v místech kde dnes stojí obchodní dům Kaufland stála od roku 1894 továrna na barvení kůží L. Jellinka. Po první světové válce koupil továrnu S. Schönberger a specializoval závod na výrobu a barvení rukavičkářských kůží. Zároveň začala v areálu působit chemická továrna Libenia. V roce 1950 připadl celý komplex budov n. p. Gama a v dalších letech značně zchátral.V roce 2005 byl celý areál zbořen.

(zdroj: geocaching.com)

19.11.2016 16:58:41 danny666

Aktuálně probíhá demolice, komín možná zůstane zachován (http://www.moravskatrebova.cz/cs/aktuality/jeden-z-opustenych-arealu-hedvy-pada.html).

14.11.2016 14:53:31 voltik

Komín zbořen patrně 12.- 13.11. 2016

7.11.2016 12:39:43 Bourka

Komín z r. 1911 měřil 48 m a byl stržen "někdy v 80. letech". (Debata 8.2.2007)

2.11.2016 15:46:58 Bourka

Více fotografiíí fabriky v galerii na plzdi.cz.

1.11.2016 20:42:42 Denisa

K přestoupení komína došlo v průběhu října 2016.

27.10.2016 23:47:16 KARELLL

Na jaro roku 2017 jest naplánována demolice.

Právě aktivní:
PA
limit 10 min.