Vítejte na stránkách [KO]komínové [DA]tabáze. Jedná se o ojedinělý projekt dokumentující industriální komíny v České republice i zahraničí. Data v databázi vznikají důkladným terénním průzkumem či studiem historických pramenů a procházejí systémem ověření a kontroly tak, aby byla zajištěna maximální přesnost a relevance. Tvůrce a autory obsahu motivuje především zájem o tyto specifické stavby, jakož i o industriální architekturu obecně. Do databáze přispívají členové Svazu českých komínářů.
Hledáte-li informace o komínech, je nejlépe začít v pregionech nebo použít mapu. Pokud naopak máte nějaké zajímavé informace, svědectví či fotografie, neváhejte nás kontaktovat.
Vstup pro registrované uživatele

Přihlašovací jméno

Heslo
1916 2/2017 2008 (z archivu) 2008 (z archivu)
horní část celkové foto celkové foto horní část celkové foto celkové foto
Blog
16.1.2017   Laco  
Vážené komínářky, vážení komínáři,   za rokem 2016 se zavřely dějiny a je možné bilancovat. Lze tedy říci, že to byl rok klidný, naplněný plodnou a tvořivou prací lezebnou a průzkumnickou, kde i Svaz českých komínářů přispěl svou nemalou hřivnou k všeobjímajícímu vesmírnému Dobru, Lásce, Štěstí, Spravedlnosti, Míru, Symetrii, Byndecismu a Marašigosondismu. Především o tom měl být tento ideoprojev, ale copak je to možné? Výdobytky komínářství jsou vytvářeny a vzdělávány všemi členy SČK, kteří na tom mají zájem. Hladký chod, legislativa a technická podpora tohoto blahodárného konání je dnes v rukách dvou subjektů - vedení SČK a kolegia adminů KODA. Atmosféra kolem komínářství ~
29.11.2016   m.i.x  
Rok se s rokem sešel a nebylo zbytí, aby se sešlo i adminstvo k rokování nad minulostí, současností a budoucností stroje, co pohání svět.
31.10.2016   Denisa  
28.10.2016 se uskutečnil již 13. ročník MTV, tentokrát na jihu Moravy. Troufám si říct, že akce byla i přes počáteční nepřízeň počasí povedená a jelikož se jí účastnil nejeden příznivec fotografie, určitě by stálo za to se podělit o záběry z obou papíren. Tak směle přidávejte :)
Nejsem moc dobrý vypravěč, ale v době neustálého bourání komínů jsem se rozhodla udělat fotoblog o naší společné opravě sladovnického komínu v pivovaru Dalešice. Vše začalo už na společné "retro akci" v březnu tohoto roku. Dohodli jsme se s paní provozní, že komín obhlédneme a vymyslíme, jak zamezit masakru, který po sobě zanechávají holubi. A nakonec se z toho stala nekolikadenní fuška, která ale za výsledek stála.
V srdci podšumaví, schovaná ve stínu lesa, nachází se na kraji vápencového lomu (spíše tedy lomečku) bývalá vápenka rodiny Mrázů. I když je jen dvě stovky metrů od jedné z hlavních silnic vedoucích do lůna lyžařských areálů, je všem zrakům víceméně skryta. Vápenka pochází z třicátých let, moc slávy si díky válce a létům následujícím neužila, navíc v padesátých letech vyhořela, a tak už nějakých padesát, šedesát let je ponechána napospas přírodě. Jednou za pár let je její okolí prořezáno, ale samotné tělo pece s komínem celá ta léta zarůstalo všemožným bejlím, až nebyla v podstatě vůbec vidět. 
Zdar a sílu. Bylo mi vyčteno, že komíny v pexesu nejsou voznačený, vo co se jako jedná a že by lidi rádi věděli. Přiznam se, že jsem něco takovýho taky chtěl, ale tiskař a vůbec všichni co se kolem toho kdy motali, mi řekli, že to na vobrázku bude vypadat hrozně blbě, budou to malý nečitelný písmenka, nebo budou velký čitelný, ale nebude vidět vobrázek a mam se na to radši vykašlat, potažmo vysrat. Taky jsem k tomu moch nechat vytisknout brožurku poučnou, ale já osobně bych jí ztratil ještě před rozbalením pexesa, proto nejsou nikde žádný popisky, ani brožurka.   Toliko na vysvětlenou ~
13.3.2016   kusovka  
Jan, Ev. 5, verš 12.: "Život grafikův jest pln utrpení a bídy."   Jako zářivé slunce pak jeví se práce pro pivovar v Dalešicích. Slovo dalo slovo, holubi s emaily se párkrát proletěli a legálu nic nebránilo. Třináctého dne březnového může býti sněhu po kolena, stejně jako mohou ženy odhazovati své kabátky a svůdně odhalovati kotníky, ba i kolínka vstříc slunečním paprskům a chtivým pohledům komínářovým. Oblačná obloha a 3 stupně páně Celsia jsou v neutrálním spektru. Služebně starší komínáři oprášili své kořební oblečky z počátku prekiokariéry, ostatní pak vykradli skříně babičkám a dědečkům. V předem stanovených a přesných 10:04:52 jsme se ve ~
Čapí hnízdo, kauza, která v těchto dnech plně zaměstnává média. Není snad plátku, jenž by nepřinesl nějaké ty zcela zaručené informace o podivném podhoubí tohoto prý nejlepšího projektu jistého slovenského kobliháře a výrobce vixlajvantových uzenin. Třeba tu, tady, zde, onde, tam či tutam.
14.1.2016   Laco  
Mezi komínáři jsou venčena témata rozličná, což bývá často jev napomáhající tříbení profesnímu i osobnostnímu.  Tu nelze opomíjet ani úkazy zdánlivě menšího významu a aktuálnosti, které život komínolezce provázejí od výstupu k výstupu, pro některé tedy téměř každodenně. Odhlédněme od již rutinních informací o typech, technických a přístupových specifikách či bezpečnosti polezných objektů a areálů a věnujme se tématu dosud opomíjenému, jímž jsou naši bezděční spolulezci z živočišné říše. Protože komínář by se měl zajímat, s kým leze. A taky proto, že na komínech zavládla konečně harmonie, byť si toho asi moc lidí nevšimlo.Vynechme ptactvo, jehož zástupci, opatření křídly, spadají ~
9.1.2016   Laco  
Vážené komínářky a komínáři, rok 2015 je za námi a každoroční porce nenávisti v podobě tradičního ideologického novoročního projevu Vás právě teď čeká. Dá-li se říci, že lidem jako živočišnému druhu nebývale často hrabe, v podivných profesních či zájmových sdruženích, jako je to naše, to platí mnohonásobně. Kromě tradičních jedinců, kterým straší ve věži jaksi permanentně, tu máme osoby, jejichž bizarní duševní veletoče vystrčí svou kouzelnou hlavu jen čas od času - i tak se nám v tomto oboru dostává nebývale vysoké kvality a výživnosti. Za všechny si připomeňme třeštění Plzeňské divize, jejíž straničtí a vládní představitelé striktně žádali, aby veškeré výstupy na ~
Nové devirgace
Nové poznámky a texty
21.2.2017 21:52:20 Pertla

Důl František uzavřen r 1896, budova uprostřed nynější Sládečkovo muzeum, dříve byty pro úředníky Poldi.

Zdroj: (FB - Rudé Kladno (1948 - 1989) )

11.2.2017 18:35:29 tomikp79

Počátky textilní výroby v Berouně spadají do let 1835 až 1840, kdy Aron Dormitzer postavil vedle Červeného mlýna na vodním náhonu z Litavky koželužnu a později přádelnu bavlny. Postupně se ale podnik zadlužil a směnky odkoupili bratři Moritz a Friedrich Kubinzky.

Výroba v té době probíhala v tříposchoďové budově s přidruženou kotelnou a strojovnou parního stroje a prostorem pro původní vodní kolo na náhonu. V provozu zde byly v počátcích spřádací stroje s 6500 vřeteny. Roku 1842 zde byla uvedena do provozu malá tkalcovna. Díky tomu budova dostala označení "stará tkalcovna".

Roku 1862 byla pro rozšiřující se provoz postavena nová třípatrová budova, kam se přestěhovalo a rozšířilo přádelenské zařízení z budovy "staré tkalcovny". Součástí byla i elektrárna se dvěma výraznými komíny. Díky vzrůstající prosperitě závodu byla hned roku 1865 postavena budova "vysoké přádelny" a předchozí budova sloužila jako "nová tkalcovna".

Vysoká přádelna byla původně čtyřpodlažní, až roku 1897 bylo postaveno páté patro a s ním i dopravní výtahy a věž s vodojemem automatického hasícího systému. V provozu zde bylo 27 000 spřádacích vřeten.

Díky nárůstu výroby po odeznění krize byl roku 1880 postaven první sál "nízké přádelny" zvané podle provedení stropu též shedová přádelna. Druhý sál byl přistavěn roku 1884. Istalovány zde byly spřádací stroje o 23 000 vřetenech. Součástí "nízké přádelny" byla také kotelna, elektrárna s parní turbínou a strojovna parních strojů.

V 90. letech 19. století byla postavena budova dílen se zámečnickými, truhlářskými a řemenářskými provozy a kancelářemi.

Rozmach výroby se projevil potřebou dalších hal. Roku 1910 byl postaven první sál "nízké tkalovny", který byl roku 1924 doplněn druhým sálem. Bylo zde instalováno 1296 stavů s roční výrobou jeden milion metrů tkanin.

Období druhé světoé války nejprve přineslo firmě zisky, ale následně došlo k utlumení výroby a sály "nízké tkalovny" byly využity firmou Siemens - Schuckert pro elektrotechnickou výrobu.

Konec války přinesl pro textilku značné škody. Při spojeneckém náletu 17. dubna 1945 byla úplně zničena "nová tkalcovna" a značně poškozena "nízká tkalcovna". Nová tkalcovna už nebyla obnovena a na její místo zůstalo prázdné.

Po válce byla textilní továrna znárodněna a začleněna do národního podniku COTONA, sdružení bavlnářských závodů Praha. Výroba v té době dosáhla 7,5 milionů metrů tkanin ročně. Roku 1958 v rámci reformy hospodářství byl berounský podnik převeden jako závod 02 národního podniku TIBA Dvůr Králové nad Labem. Výroba se přeorientovala od bavlněného zboží k zpracování umělé stříže.

Roku 1993 byl podnik privatizován. Nastal ale všeobecný úpadek a roku 2002 bylo rozhodnuto o zastavení výroby. Areál sloužil jen pro skladovací účely do roku 2007, kdy došlo k vyhlášení konkurtu na majitele.

11.2.2017 18:33:01 tomikp79

Společnost byla založena 25. 2. 1919. Zpočátku se věnovala opravá letadel, ale později zde byl vyroben i vlastní stroj Aero A-1. Rozšiřující se výroba byla přenesena do Prahy-Vysočan a také do nedalekých Kralup nad Vltavou.

11.2.2017 18:30:44 tomikp79

Cukrovar založil roku 1853 Šalomoun Huber. Hlavní rozmach ale nastal po roce 1891, kdy se stal majitelem cukrovaru Bernard Mandelík. Provoz cukrovaru se udržel do roku 1985. Značně zdevastovaný cukrovar vydržel stát do roku 2012, kdy byla zahájena demolice. Dnes už jen železniční vlečka do nikam a osamocený komín připomínají, že zde byl jakýsi industriální objekt.

11.2.2017 18:29:17 tomikp79

Nejstarší písemná zmiínka o pivovaru pochází z listiny datované k roku 1590. Vzhled nejstarší zachované části, barokního průčelí nalevo od vjezdu, je z přestavby okolo roku 1680.

Po dlouhé roky byl pivovar pronajímán, až roku 1884 ho odkoupili Antonín a František Klusáčkové, kteří násleujícího roku založili "továrnu na výrobu sladu". Vaření piva bylo postupně omezováno, konkurence v Českém Brodu byla silnější. Sladovna ale pod vedením rodiny Klusáčků vyráběla až do znárodnění v roce 1948. Následně byl provoz zachován a podnik byl začleněn pod Obhodní sladovny Praha n.p.

Roku 1992 byla sladovna navrácena restituci rodině Klusáčků. Roku 2010 proběhla velká modernizace a výroba sladu zde probíhá stále. z Původních dvou hvozdů je v provozu jen jeden, druhý slouží jako sklad.

11.2.2017 18:27:14 tomikp79

Pivo se v Dražíči vařilo už od 17. století. A to v malém pivovaru, který příslušel ke zdejší trzi, později zámku. Vaření piva bylo ukončeno až v 19. století, kdy byl objekt pivovaru přebudován na lihovar. Ten byl v provozu do 70. let 20. století. Následně objekty přešly pod místní JZD, které zde zřídilo zámečnickou přidruženou výrobu.

Nově byl pivovar uveden do původního provozu po rozsáhlé rekonstrukci roku 1998. Strojní zařízení pro varnu na 5 hl mladiny dodaly Pacovské strojírny. Roční výstav je maximálně 1200 hl piva.

11.2.2017 18:26:07 tomikp79

Historie vaření piva v Mirošově se datuje od roku 1588. Zámecký pivovar byl postaven roku 1749. V té době panství spadalo pod vídeňskou dvorní komoru. Pivovar byl zařízen na svoji dobu podle nejnovějších sladovnických a pivovarských technologií.

Roku 1868 zbirožské panství odkoupil Henry Bethel Strousberg, který se stal i vlastníkem Mirošova. Kromě dolů a koksovny značně pozvedl i zdejší pivovar (co měli horníci dělat po šichtě? zajít na jedno).

Po krachu vídeňské burzy roku 1875 a Strousbergově bankrotu se panství a pivovar dostaly do držení Josefa Colloredo-Mansfelda, následně Mirošovského kamenouhelného těžařstva. Po ukončení těžby uhlí a přenesení činnosti těžařsta na jiné lokality pivovar rychle vystřídal několik majitelů, až roku 1927 poslední vlastník, Max Maendl, vaření piva ukončil.

11.2.2017 18:21:21 tomikp79

Černý Kostelec byl na městečko povýšen roku 1489, kdy mu bylo uděleno i právo várečné. Současný pivovar byl vybudován po ničivém požáru roku 1836 a do provozu byl uveden roku 1840. 

11.2.2017 18:18:57 tomikp79

Pivovar byl založen roku 1898 představiteli zrušených malých pivovarů: „Pražští sládci sestoupili se ve společenstvo za tím účelem, aby v Praze nový, ve velikém slohu a co nejmoderněji založený, se sladovnou spojený pivovar zařídili.“ Stavba byla zadána stavební firmě Václava Nekvasila, pivovarskou technologii dodala firma Novák a Jahn, chladící stroje strojírna Ringhoffer a elektrovýbavu Elektrotechnická a. s. Kolben. Znak pivovaru vytvořil Mikoláš Aleš. Stavba byla realizována za dobu 14 měsíců a 5. září 1900 byla uvařena první várka piva.

Během doby pivovar prodělal několik modernizací, poslední v roce 1997, kdy byla vybudována nová varna v zadní části areálu a přešlo se na novou technologii "zrání" piva v cylindrokonických tancích (CK tanky).

11.2.2017 18:16:22 tomikp79

Teplárna a elektrárna Malešice (TMA) je tvořena postupně dostavěnými třemi jednotkami:

Výstavba první části (TMA I) byla zahájena 1. 4. 1961. a do plného provozu uvedena 14. 11. 1964. Původně byla vybavena čtyřmi parními kotli na hnědé uhlí s přesuvnými rošty Seyboth a výkonu 35 t/h páry o tlaku 40 at a teplotě 435°C. Ke kotlům patří 85 m vysoký cihlový komín. V elektrárenské části jsou osazena dvě turbosoustrojí po 6 MW, v teplárenské jsou výměníkové stanice pro ohřev 1060 t/h oběhové vody horkovodu. V roce 1988 byla zahájena přestavba kotelny TMA I na plynový provoz - dva kotle byly upraveny a dva zbourány.

Výstavba druhé části (TMA II) byla zahájena na jaře roku 1966. Vybavena je čtyřmi vysokotlakými kotli na hnědé uhlí s práškovými granulačními topeništi a stabilizačními mazutovými hořáky. Výkon kotlů je 160 t/h páry o tlaku 140 at a teplotě 540 °C. Elektrárenská část je vybavena dvěma protitlakými turbosoustrojími o výkomu po 55 MW. Teplárenská část je osazena výměníky pro ohřev 6270 t/h oběhové vody horkovodu. K tomuto úseku patří železobetonový, 95 m vysoký komín.

Poslední část (TMA III) byla zahájena v roce 1985. Obnášelo to dostavbu dvou horkovodních kotlů na mazut nebo zemní plyn k bloku TMA II a výstavbu dalšího železobetonového komínu o výšce 160 m. Tato část slouží jen k posílení ostatních dvou bloků a není osazena elektrárenskou částí. Teplárenská část má výkon 930 - 1850 t/h oběhové vody horkovodu, ohřáté z 80 na 150 °C při tlaku 3,82 MPa.

11.2.2017 18:13:15 tomikp79

Chemický závod v Záluží u Litvínova byl založen roku 1939 pod názvem Sudetenländische Treibstoffwerke AG Oberleutensdorf (STW). Jeho úkolem byla výroba syntetického benzinu a dalších produktů z hnědého uhlí. Tyto produkty měly sloužit pro zásobování německé armády. První cisternový vlak se syntetickým benzinem byl odeslán 15. prosince 1942. To však neuniklo spojenecké armádě s na závod byly prováděny časté nálety. Na konci války byla chemička zničena skoro ze tří čtvrtin.

Po válce byl závod přestavěn na zpracování ropy a byla zahájena další vystavba chemických provozů. Postupně také došlo k připojení závodu na ropovody Družba a Ingolstadt a napojení produktovody na další chemické provozy v Čechách.

Roku 1995 byl vyčleněn provoz rafinerie ze které vznikla samostatná akciová společnost Česká rafinerská, která vyrábí pohonné hmoty a mazací oleje. Ostatní provozy byly sloučeny do Firmy Unipetrol RPA s.r.o.

11.2.2017 18:12:05 tomikp79

První počátky petrochemického průmyslu v kralupském regionu byly položeny roku 1901, kdy byla uvedena do provozu rafinerie minerálních olejů "Petrolejka". Ta byla v provozu do 22. 3. 1945, kdy byla silně poškozena při spojeneckém náletu (který měl ale tragické následky - 150 mrtvých civilistů a zničených 116 budov). po tomto náletu už zprovozněna nebyla.

Druhá etapa započala roku 1954, kdy bylo rozhodnuto o výstavbě závodu Kaučuk Kralupy. Samotná stavba probíhala v letech 1958 - 1963. Po vybudování provozu pro výrobu umělého kaučuku bylo následně rozhodnuto roku 1964 o výstavbě rafinérie, která potom proběhla v letech 1969 - 1975. Rafinérie produkovala pohonné hmoty, oleje, asfalt a další suroviny, určené pro provoz výroby kaučuku nebo dále k odprodeji.

Surová ropa je přiváděna ropovodem Družba a Ingolstadt do zásobníků u Nelahozevsi. Z těchto centrálnách zásobníků je přímo odebíraná do závodu na zpracování. Dále je závod propojen dalšími produktovody s ostatními chemickými podniky.

V rámci restrukturalizace byl provoz rafinérie roku 1996 vyčleněn a byl založen samostatný podnik Česká rafinérská a.s. Zbylá petrochemická část podniku byla v následujícím roce zařazena do skupiny Unipetrol. Zpracování plynů převzala firma Linde a.s.

V současné době rafinérie vyrábí automobilové benzíny, motorovou naftu, letecký petrolej, LPG, topné oleje, asfalt, propylen, síru, suroviny pro výrobu mazacích olejů a suroviny pro další výrobu na závodě Kaučuk. Závod Kaučuk vyrábí umělý kaučuk a plasty, které nacházejí uplatnění skoro na každém kroku - v domácnostech, stavebnictví, automobilovém průmyslu, plasty jsou prostě všude.

11.2.2017 18:04:56 tomikp79

Vápenictví v Loděnici se spjato se jménem Antonína Cifky, který si nechal postavit v obci velkou vilu (později nazvanou zámeček Vinice) a obnovil výrobu kněžíhorského vína. Svou stavební aktivitou zajistil odbyt loděnického vápna, které se zde vyrábělo od nepaměti. Značný význam mělo i dokončení železniční trati z Berouna do Rudné v roce 1897. Jeho syn, baron Jindřich von Cifka, zakoupil roku 1898 pozemek V báních a téhož roku na něm nechal vystavět první kruhovou pec typu Kohout. Po devíti letech provozu byla přestavěna na typ Hoffmann.

Vápenec se těžil ve třech lomech na kopci nad Loděnicí na Branžovech (lomy Cifkův, Obecní a Založanský). Dopravovám byl nejprve povozy, v roce 1908 byla vybudována více než 1100 m dlouhá lanovka (později byla prodloužena na 1450 m), jejíž výškový rozdíl činil 120 m. Plné vozíky klesaly do údolí samospádem a vytahovaly nahoru prázdné vozíky. Lanovka byla systému Pohlig a skládala se ze dvou úseků, svírajících úhel 120 stupňů – v mezistanici byly vozíky naloženy na podvozek a po kolejích dopraveny k druhému úseku. Během hodiny mohlo být lanovkou přepraveno cca 80 vozíků, každý s 500 kg vápence.

V roce 1916 byla postavena 14 komorová pec typu Eckhardt o kapacitě výroby 60 t vápna denně. Současně byla vystavěna vlečka od nádraží v Loděnici k vápence.

V roce 1916 vápenku od Jindřicha Cifky zakoupila firma Josef Procházka a spol. jejímž majitelem byl podnikatel Rudolf Weimann. v roce 1925 byla tato vápenka zakoupena firmou Bárta a Tichý.

V roce 1951 se vápenka stala součástí Králodvorské cementárny, o dva roky později byla delimitována do Pragocementu. Její zastaralé zařízení bylo třeba modernizovat. První úvahy se objevily již na sklonku 50. let a na počátku roku 1962 bylo započato s terénními úpravami. Východně od Loděnice u Holého vrchu byla zahájena výstavba vlečky, počalo se s odlesňováním terénu pro budoucí lanovou dráhu, byl regulován potok, začaly se stavět přístupové kamunikace.

Původní projekt z roku 1961 usiloval vybudovat z nemoderního závodu podnik na tehdejší špičkové úrovni. Mimo jiné měl vyrábět 50 tisíc tun mletých vápenců, 30 tisíc tun umělých omítek a 14 tisíc tun dalších výrobků. Vysoká rozestavěnost v celostátním měřítku, potřeba podrobnějšího geologického průzkumu a také problémy s technologií výroby vápna, vedly v roce 1963 k rozhodnutí stavbu přerušit a zakonzervovat. Snaha realizovat stavbu se objevila až na přelomu 60. a 70. let, na počátku 70. let byla ale další jednání a jakékoli náběhy k výstavbě nového závodu opět zastaveny.

V provozu zůstávala vápenka s technickým zařízením starým čtyři desetiletí, které nebylo možno modernizovat. Výroba byla proto v roce 1972 zastavena a k 1. lednu 1973 byl provoz zrušen. Následně bylo omezeno i lomové hospodářství – zrušena těžba v Záložanském a Cifkově lomu, nadále se surovina dobývala pouze v Obecním lomu. Vápence nehodící se pro výpal vápna byly zpracovány na štěrkodrtě. Vedení podniku plánovalo rozšíření nabídky tohoto sortimentu, a protože se při postupující těžbě začaly těžit prostory, kde bylo větší zahlinění, byla v letech 1973 až 1974 postavena v lomu třídírna. Její výstavba však nebyla dokončena.

V roce 1976 započala výstavba nového závodu. Závod byl do zkušebního provozu uveden 3. března 1981 a následujícího roku přešel do plného provozu. Na místě 100 let staré vápenky, která byla vybavena dvěma kruhovými pecemi, vyrostla ve své době nejmodernější vápenka na území Československa. Vápno bylo vypalováno v práškovém stavu v rotační peci o rozměrech 3,6 x 45 m s šachtovým výměníkem. Surovina byla automaticky vážena turniketovým podavačem rakouské firmy Pfister. Frakce 0 – 0,2 byla oddělena a používána k odsíření elektráren a pro zemědělské účely. Rozdrcený vápenec frakce 0,2 – 4 se používal k výpalu vápna. V disperzním výměníku tepla se předehřál na teplotu 500 až 800 stupňů a vypálil v rotační peci při teplotě 1000 až 1150 stupňů. Ve fluidním chladiči se pak zchladil na teplotu cca 100 st. Část takto zpracované suroviny byla využita k výrobě vápenného hydrátu. Odpad – nedohašené vápno – se používal k výrobě cementu. Zpočátku na výkon zařízení měl negativní dopad nedostatek pracovníků, který vedl k omezení balení vápna a hydrátu, ale i samotná linka pro hydrataci nepracovala na plný výkon. Nedostatky se projevily také u mlýnů Multiplex, které byly silně opotřebovány a několikrát byly zcela mimo provoz, takže se mlel pouze jemný hydrát bez zaručené objemové stálosti. Jako nevýhodná se ukázala skutečnost, že část zařízení byla převzata ze starého závodu. Především to platilo o kladivovém drtiči. Další problém těchto strojů byl nedostatek náhradních dílů, případně dlouhé dodací lhůty.

Přes velmi moderní zařízení byla hlavní část výrobků zařazena v první polovině 80. let do třetí a čtvrté třídy jakosti. Vinu na tom mělo i poměrně velmi pestré složení suroviny v lomu na Branžovech, kde se na velmi malém prostoru vyskytovaly snad všechny druhy vápenců charakteristické pro celou berounskou oblast (koněpruské, loděnické, slivenecké). Část bylo možno zpracovat pouze na štěrkodrtě. Svůj díl, hlavně v počátcích výroby, nesla i technologická nekázeň a časté zapalování pece, které neumožňovalo vyvážený, kontinuání pálící proces (např roku 1983 byla pec během roku zapalována 18 x). Nedořešena zůstala dostatečná kapacita železniční vlečky, což bránilo plynulé expedici a také nevyhovovala skladovací kapacita. Změny musely být také provedeny ve struktuře výroby. Na počátku 80. let se závod zaměřil na výrobu porobetonu, pro ni byly určeny zhruba dvě třetiny – a zbývající třetina (cca 20 tisíc tun) nemohla stačit pro nepřetržitý provoz hydratační stanice. Proto se vyráběl nejlacinější hydrát.

Také po roce 1989 došlo k řadám změn vlastnických vztahů. Ztížená ekonomická situace vápenky Loděnice na počátku devadesátých let, způsobená zdražením paliv, energie a nasycením trhu s vápennými výrobky, donutila vedení podniku Pragocement k výstavbě nové moderní maltárny a k rozšíření výrobního sortimentu o suché omítkové a maltové směsi.

Po zrušení společnosti Pragocement a dalším přeskupování subjektů se předposledním majitelem závodu stal Českomoravský cement, a.s. s právním nástupcem CPB, a.s..

V roce 2000 byl závod odkoupen společností Lasselsberger. Došlo k modernizaci závodu a rekonstrukci výroby umělých omítkových směsi.

 
11.2.2017 17:55:12 tomikp79

První zmínky o vaření piva v Dalešicích jsou z poloviny 14. století. Nový pivovar byl vystavěn po roce 1870, kdy zdejší pozemky a panství koupil baron Anton Dreher. Výroba probíhala plynule až do roku 1977, kdy bylo vaření piva zastaveno. Poté se několikrát vyměnili majitelé chátrajících objektů, až je v roce 1999 zakoupila firma Archatt Památky s.r.o., která zde zahájila s využitím původního vybavení výstavbu pivovarského muzea, stylovou restaurace a penzionu, ale hlavně nové pivovarnické linky. Vaření první pokusné várky bylo zahájeno 19. srpna 2002 a 6. října 2002 bylo možno ochutnat po 25 letech opět dalešické pivo. Dnes je toto pivo dodáváno do desítky restaurací.

11.2.2017 17:50:53 tomikp79

Cihelna byla uvedena do provozu v době výstavby železáren Vojtěšské huti, za účelem výroby žáruvzdorných vyzdívek pecí, licích kanálků a žlabů.

Kruhovou 18tikomorovou pec postavila roku 1897 firma Meindheim. Původně se v ní topilo uhelným mourem, v 70. letech byla přestavěna na koksový plyn. Po ukončení provozu koksovny bylo pálení přepracováno na zemní plyn.

Veškerá vnitropodniková doprava surovin a výrobků je převážně vedena po úzkorozchodných drahách. V provozu je zde jedna lokomotiva DH 120 a množství vozíků různých typů.

V současné době zde probíhá výroba žáruvzdorného příslušenství pro železárenství a slévárenství. Dalšími výrobky jsou šamotové cihly a dlaždice pro venkovní použití.

Právě aktivní:
limit 10 min.