[menu]
Vstup pro registrované uživatele

Přihlašovací jméno

Heslo
Vítejte na stránkách [KO]komínové [DA]tabáze. Jedná se o ojedinělý projekt dokumentující industriální komíny v České republice i zahraničí. Data v databázi vznikají důkladným terénním průzkumem či studiem historických pramenů a procházejí systémem ověření a kontroly tak, aby byla zajištěna maximální přesnost a relevance. Tvůrce a autory obsahu motivuje především zájem o tyto specifické stavby, jakož i o industriální architekturu obecně. Do databáze přispívají členové Svazu českých komínářů.
Hledáte-li informace o komínech, je nejlépe začít v pregionech nebo použít mapu. Pokud naopak máte nějaké zajímavé informace, svědectví či fotografie, neváhejte nás kontaktovat.
Právě aktivní:
limit 10 min.
detail (2014) 2014 celý objekt 04/2014 Pata komína Litinové dmychadlo
Horní partie Dřík Pata komína Levý komín Litinové dmychadlo Nastavovaná část
Blog
26.2.2014   m.i.x  
V současné době probíhá demolice objektu #0505 (Holečkova 23, Praha - Smíchov). Místo jsem navštívil, trudné obrázky nafotil a nechtělo se mi tím zaplavovat debatu nebo kartu komína.
Ačkoliv si to téměř nikdo neuvědomujeme, s věcmi, které mohly vzniknout jen díky černému uhlí a koksu, se setkáváme každý den. Koks je produktem, který nemá v současnosti ani blízké budoucnosti alternativu. Současné technologie nejen že nejsou schopny koks plně nahradit, ale dokonce s ním i do budoucna vážně počítají. Druhá část* blogu je věnována principům a procesům výroby koksu. 
Na začátku byla kace. Až později padla myšlenka, proč nejsou ty zvláštní věže brány jako komíny. Tou dobou jsme o fungování koksoven nevěděli téměř nic. Tou dobou jsme si ale připomněli onu pověstnou prekiontrickou komplexnost. Po návratu do vlasti jsme začali vířit vody. Ačkoli jsme byli skálopevně přesvědčeni, že když to foukne tak krásný obláček mlhy*, musí to každý brát jako prekion, nestalo se tak. První část blogu je věnována tomu, jak to vlastně začalo ...
1.10.2013   starbreaker  
Kdo trochu sleduje číselnou KODA-řadu, asi málo ho překvapí, že to zase trvalo skoro přesně rok, co se naše databáze dne 30.09.2013 rozrostla o další tisícovku nových kousků. Ač máme třeba někteří pocit, že se utápíme ve zpuchlosti a svaz jde do háje, ono neutuchající nadšení objevovat a poznávat jako celek nekončí. Z uplynulé tisícovky si jistě kdekdo z nás vybaví skvostné kousky a dálné výpravy, které přinesly i celou řadu neprekio zážitků...
Další verze KODY (4.20) přináší mimo jiné i modul na zachycení situace soukomíní. Nechť tento blog slouží jako návod k použití a zároveň vysvětlení, jak je to celé myšleno.
Ve čtvrtek 12. září 2013 mezi 8. a 9. hodinou ranní byl díky Dannymu umožněn skupinový výstup na komín Provozně-správní budovy Národního divadla na Anenském náměstí Prahy 1 - Starého Města. Počasí vypadalo všelijak, ale nakonec bylo v mezích momentálních možností vstřícné. A i když tedy podmínky pro focení nebyly ideální, byla by škoda se o pohledy na Prahu z tak nádherného a nezapomenutelného úhlu nepodělit s veřejností komínářskou i nekomínářskou.
Přátelé a kamarádi, nedávno jsem byl již dvakrát správcem areálu a samotného komína před legálním výstupem požádám, abych jim po výstupu sepsal zprávu o stavu komína. Nějaký mustr jsem dostal od svého prekiotaťky Modráka, přidal jsem k tomu pár věcí a vznikla tak zpráva, kterou jsem správci komína následně předal. Nemám technické vzdělání a ani si nemyslím, že by ta zpráva byla bůhvíjak hodnotná. Mnozí z vás (viď Danny :-)) ji udělají mnohem lepší, krásnější a preciznější. Ale vzhledem k tomu, že taková zpráva tady ještě nikde nebyla prezentována, tak vám ji sem dávám a naložte s ní podle vlastních ~
Vážení přátelé a kolegové,ráda bych ještě jednou poděkovala za dnešní pohodové poledne, které dnes panovalo na libereckém Termizu. Bylo to milé setkání a pohodové lezení završené následným výkladem pracovníků místního velína. Doufám, že si brzy nějakou fajnovou akcičku zopakujeme a že nenecháme další kramle zbytečně čelit jen poryvům větru :-) Kdo chce poskytnout své fotky, máte tu možnost. Takže nahrávejte, sdílejte, kopírujte podle libosti .....   Fotky mi dodal můj dnešní dvorní fotograf Asnyk... Tímto Ti za ně děkuji ;-)   Ještě dodatek. Kdo má fotky z areálu vhodné k zaslání do Termiza pro jejich užití a je ochotný je jim poskytnout, zašlete mi je, ~
Pěkná akcička plná příjemných a dobře se bavících komínářů a komínářek. Díky vám všem za účast na tomto exkluzivním kousku, rád jsem vás všechny viděl. Jestli máte nějaké pěkné fotečky, dejte je sem, ať se můžeme všichni pokochat.
Oslo je známé především tím, že v něm je muzeum skoro čehokoli, co lze v Norsku najít a pak také polohou mezi mořem a horami ... takže pokud se člověku zachce, může vyrazit ze své jachty na běžky či sjezdovky - metrem ;)  O něco méně je známo, že na přelomu 19. a 20. bylo idustriální metropolí a že v jeho centru zůstalo z této doby velké množství staveb ozdobených mnohdy i prekiony.
Nové devirgace
Nové poznámky a texty
18.4.2014 16:21:55 Honza

Výška komína nad střechou: 12,35m

16.4.2014 18:56:13 voltik

 Z historie:

 Jáma No. V se začala hloubit v říjnu 1868. V hloubce 386 metrů byla odkryta uhelná sloj, poté se dále prohlubovala až na konečných 425,26 metrů. Hloubení bylo ukončeno roku 1872, samotná těžba pak začala v dubnu 1873. Po roce 1936 dochází k útlumu a postupnému zastavování těžby. Vytěžené uhlí se už nedopravuje jámou, ale přes důl Barré na třídičku a úpravnu na dole Ronna. 


Práce na dole skončily v roce 1945, o rok později došlo k zasypání jámy. Konečné zabezpečení proběhlo v roce 1999. Dnešní návštěvník najde Engerth v takřka nezměněné podobě. Pravda, některé stavby (nákladiště, železniční vlečka či lanovka) jsou už nenávratně ztraceny. Zůstala ale těžní budova, byť musela být kvůli zchátralosti o dvě patra snížena. Zajímavostí je do dnešních dnů zachovalá dřevěná tabule se jménem dolu  na průčelí těžní budovy.
V současné době jsou v areálu f. Autojeřáby Jurkovič pomníček a zasypaná jáma jsou schované uvnitř budovy.

 

Profil jámy: 7,1x2,7 m, obdélníkový
Hloubka jámy: 425 m
Zahájení hloubení: 1868
Ukončení těžby: 1945
Ukončení likvidace: 1999
Původní likvidace: zásyp neznámým materiálem, uzavírací ohlubňový poval
Nová likvidace: Betonová jámová zátka pod ohlubňovým povalem s dosypávacím otvorem 

 

Zdroj: hornictvi.kladnominule.cz Roman Hájek, Jiří Suchomel. Upraveno.

 

 

13.4.2014 22:32:13 danny666

Toto je prototyp komína z předepnutých prefabrikovaných betonových dílců. Systém vynalezl Ing. Tomáš ve společnosti Teplotechna.

10.4.2014 01:23:30 m.i.x

Komín parní kotelny Čistírny odpadních vod.  Vzhledově identický s druhým objektem, sloužícím pro odvětrání podzemních prostor čistírny.

Více informací o objektu na kartě druhého prekionu.

 

Karta komína vznikla administrativním rozdělením dřívějšího soukomíní na dva oddělené objekty.

10.4.2014 01:22:53 m.i.x

10.4.2014 byly na základě předchozí široké diskuse a rozhodnutí koncilia adminů KODY odděleny komíny ČOV tvořící do té doby soukomíní. Původní kartu si zachoval jižní z nich (vpravo v čelním pohledu na budovu). Severní prekion získal kartu č. 9408

10.4.2014 01:16:59 _M_

Budova čistírny byla postavena v letech 1901-1906 firmou stavitele Bělského podle projektu W. H. Lidneye. V provozu byla do r. 1962. Dnes je zde Ekotechnické muzeum.

9.4.2014 23:10:32 danny666

Za války byla prý cca polovina komína smetena.

8.4.2014 12:37:44 Honza

Od dubna 2014 komín využit pro odvod odpadní vdušniny nově zřízené zinkovny.

7.4.2014 15:48:06 danny666

Tento komín byl komínovým vodojemem - měl na sobě reservoár typu Intze.

Datum sejmutí nádrže není známo, ale bylo to již dávno (max. v době 2. sv. války).

2.4.2014 23:15:02 danny666

Výška komínu je takováto:

- komín po železobetonovou stříšku má 19,5 metru (změřeno),

- kuželovitá střecha má výšku 2,7 metru (převzato z projektové dokumentace),

- původní výška dle dostupných archiválií byla 65 metrů.

2.4.2014 20:37:02 Honza

Komín je vysoký rovných 15m (zaměřeno laserovým dálkoměrem).

31.3.2014 13:39:06 k.e.n

V Sudslavicích, ve svahu vrchu Opolence, se nachází ložiska krystalického vápence. V letech 1920-1922 zde proto byla vybudována dvanáctikomorová vápenka s krásným, 55m vysokým komínem. Bohužel snad díky nedodržování správné teploty výpalu, možná z důvodu méně kvalitní suroviny, byl provoz moderní vápenky zastaven již v roce 1935.

Nejhorší dny údolí ale ještě přišly, to když po válce došlo ke zboření komína a místní malebné údolí tak navždy přišlo o jedinečnou dominantu. Kvalitní radiální cihly si prý rozebrali místní lidé na stavbu domků! Jak hrozná představa, bydlet v domě postaveného ze zabitého komína…

 

Zbytky vápenky jsou nyní, spolu s několika lomečky a náznaky po 230m dlouhé úzkokolejce, součástí tzv. Sudlavického okruhu, 3 Km dlouhé naučné stezky. Ta mimo jiné obsahuje i vápencovou jeskyni s prehistorickými nálezy zubů a kostí a nepříliš vzhledný pahýl tzv. Sudslavické lípy, která je snad až 600 let stará.  Ten je místními až vtipně zpevňován, zadeklováván, spoutáván, ale to víte, nový komín z té lípy již nevypěstují!

31.3.2014 09:17:36 Honza

Kramle v každé 3. ložné spáře.
Cihly radiální obvyklého rozměru (skladebná výška 1 řady zdiva kolem 10,7cm)
Počet kramlí: 120ks (u 3. ochranné obruče shora 1 kramle chybí)
1. kramle v 36. ložné spáře (3,85 m nad zemí).

31.3.2014 07:00:39 Honza

Doplňkové údaje:

Rozteč kramlí: 31,3 cm (až na několi málo výjimek v každé 3. ložné spáře cihel)

25.3.2014 13:57:46 Honza

Přesná výška komína je 18,2 m.

Stojí samostatně, v těsné blízkosti provozního objektu, který převyšuje o 2,7 m. Objekt svým charakterem připomíná novodobou sýpku, ale za horizontálními okny jsou většinou kanceláře.

Komín příslušel kotelně na LTO.