[menu]
Vstup pro registrované uživatele

Přihlašovací jméno

Heslo
Vítejte na stránkách [KO]komínové [DA]tabáze. Jedná se o ojedinělý projekt dokumentující industriální komíny v České republice i zahraničí. Data v databázi vznikají důkladným terénním průzkumem či studiem historických pramenů a procházejí systémem ověření a kontroly tak, aby byla zajištěna maximální přesnost a relevance. Tvůrce a autory obsahu motivuje především zájem o tyto specifické stavby, jakož i o industriální architekturu obecně. Do databáze přispívají členové Svazu českých komínářů.
Hledáte-li informace o komínech, je nejlépe začít v pregionech nebo použít mapu. Pokud naopak máte nějaké zajímavé informace, svědectví či fotografie, neváhejte nás kontaktovat.
Právě aktivní:
limit 10 min.
pata s torzem kouřovodu (2015) 2015 detail (2015) podstavec (2015) okolí komína (2015) 2015
2015 2015 iniciály firmy továrníka (2015) 2015 07/2015 - horní část komína 07/2015 - dolní část komína a patrná devastace areálu
Blog
24.7.2015   k.e.n  
Krátká zpráva o pražských NEJ v MF. Redaktoři šili článek poněkud horkou jehlou, holt po tom, co o nás píše BBC a jiná světová média, zjistili, že jsou poněkud pozadu. Bohužel článek podle toho vypadá a je tam spousta chyb…Sken článku zde.
The climb that left me frozen with fear 7 hours ago From the section Magazine   There are thousands of industrial chimneys in the Czech Republic, with many dating back to the late 19th Century - most are no longer used and a group of enthusiasts spend their weekends climbing the structures. Alastair Lawson joined them in Zelezny Brod, but soon regretted it. I am 40m (130ft) up a 120-year-old chimney in the north-east of the Czech Republic and I am having a minor panic attack. My legs feel like lead weights as I look down on the tiny figures on the ground below me. "Are ~
You are here: Home » Cheap Thrills: Get Your Chimney Climb On May 18, 2015 | 0 Comments Cheap Thrills: Get Your Chimney Climb On Rebellion against communist authorities turns into high-soaring hobby   By Devan Schulte Chimney Climbers, an organization established about 34 years ago in Prague, that now boasts over 1,000 members. Photos courtesy Martin Vystejn. On the top of Slovenia’s highest chimney, Martin Vystejn may look like a speck. The Trbovlje smokestack stands at 360 meters (1,182 feet) yet, Vystejn said that for him, the climb to its top is “quite basic.” The stocky, 53-year-old Prague native is the president and chairman of the Czech ~
Sice už od 70. výročí intenzivního bombardování (nejen) plzeňské škodovky uplynulo několik týdnů, ale přesto si myslím, že stojí za to zveřejnit snímky, které se ke mně nedávno dostaly mailem. A ačkoliv se tyto fotografie dají už najít i na internetu, podle mě na kodu patří.
Dne 16.5.2015 byl uskutečněn výstup na nejvyšší evropský komín: GU M 360/1 Termoelektrarna Trbovlje (Slovinsko). Obrovské díky patří iniciátoru celé akce, Tuvy-mu a hlavně pracovníkům elektrárny, kteří výstup umožnili. Jmenovitě si zaslouží zmínit zejména p. Ervin Renko a p. Otmar Bevk, kteří nad výstupem převzal supervizi a provedli nás celou elektrárnou. První z nich nakonec s námi i vystoupil a poprvé se dotkl dmychadla „svého prekionu“.
16.3.2015   k.e.n  
 Tak jsme se dočkali! Počet prekionů, které KODA eviduje, se dnes přehoupl do pěticifří a následně na počátek jedenácté tisícovky. Ta desátá tentokrát přibývala poměrně volněji, než čtyři, pět předešlých, které se zvládly naplnit většinou během 12-14 měsíců. Té zatím poslední kompletní to trvalo téměř rok a půl.No a chvilku jsme se tu taky báli, že nastal KOnec SvěDA, KODA odmítala nové komíny zobrazit, ale nakonec zásah m.i.Xův z Pendolína mířícího k Chebu vrátilo KODU do starých kolejí. Vzhledem k tomu, že je od letoška přiskříplý vstup do svazu a nové potřebné divize jen tak nevzniknou (zejména Čína a Severní Korea ~
2.3.2015   m.i.x  
V posledních dnech (ne-li týdnech) jsem se opět dostal k tomu, abych trochu zapracoval na KODě. Sem tam si toho občas někdo i všimnul, zejména když mi to celé skoro na den spadlo :D Změn je spousta, ale jsou vesměs skryté kdesi pod několika pokličkami. I tak mi ale pár lidí říkalo, ať se to pokusím sepsat, aby si to každý nemusel objevovat postupně. Bude to tedy delší.
Za tento blog může breakee, který do mne již toho dne odpoledne nahustil, že bych měl ksichty z dokonalého legálu smržoveckého do kody vpašovat. Ač jsem původně nejevil ani pramalé nadšení, dávám nakonec na jeho radu. Komín známe, jeho fotky tedy nevkládám. Účastníky sice známe taky, ale narozdíl od komína jsou proměnní a někdy krásnější než jindy. Určitě nemám zachycené všechny, ale od toho je blog otevřený a proto se v případném vkládání dalších fotek neomezujte!
Článek o jednom z komínářů v časopise RESPEKT XXV/17/72
silně grafický obsah, klik pro víc!
10.000
Nové devirgace
Nové poznámky a texty
2.8.2015 00:18:31 danny666

Komín je typickou (ale drahou) německou ukázkou zachování komína v rámci konverze přádelny na víceúčelový areál. Zajímavostí je to, že komínu obnovili hlavici - o akci s pravdivým heslem „Ein Schornstein ohne Kopf ist kein Schornstein – Darum Kopf hoch!" více zde.

30.7.2015 14:24:22 m.i.x

Pila v majetku firmy Dřevona Kyjov (www.drevonakyjov.cz).

Komín je dodnes funkční.

Dmychadlo je ve stavu odpovídajícím stáří stavby. Ve vrchní partii mezi obručemi patrné benurze. Bilighorze pevná.

30.7.2015 08:30:03 m.i.x

Tři plechové komíny postavené jako náhrada za dva jiné, které stávaly na SZ straně budovy.

30.7.2015 00:43:22 m.i.x

Objekt je coby zahradnictví provozován od 1964. Poměrně rozmáchle realizovaná kotelna s uhelnou sloužila k vytápění rozsáhých skleníků. Ty sloužily nejen pro pěstování zeleniny ale i květin. Spaliny z kotle původně odváděl cihelný komín obdélníkového profilu. Ten byl zbourán v r. 2014 při rekonstrukci střechy nad kotelnou.

Betonový komín byl postaven v 80. letech minulého století. Dnes je odpojen. Kotelna je používána jako skladiště a dílna. Dmychadlo komína bylo ozdobeno roštem coby základem pro čapí hnízdo, ale čápi se mu zatím vyhýbají.

 

Zvláštností komína je bilighorze mechanicky sestavená ze samostatných dílů o délce 10 příček. Tyto jsou pospojovány pomocí zámků typu objímka-čep ve stylu stavebnice. Viz foto.

 


Posledním majitelem objektu je pan Haken, pod jehož rukama zahrady jenom vzkvétají ... a to doslova. Prohlašuje o sobě, že nepracuje a že si pořídil "chalupu se zahrádkou", která má v jeho podání bratru 5ha. Je z toho typu lidí, se kterými je velká radost se setkat.

29.7.2015 23:45:07 m.i.x

Továrna byla původně textilkou postavená německým vlastníkem počátkem 20. stol. Po 2. sv válce přešla na společnost Moravolen. V 90. letech zde operuje firma Nobleslen, která poté fúzuje s f. Libolen a postupně zaniká. Dnes v objektu sídlí firma Getura Plus zabývající se kovovýrobou.

 

V historii komína se odehrál zajímavý moment. Poté co byl ze zcela nepochopitelných důvodů zazděn vchod do podstavce se tento díky své poctivé konstrukci a kvalitě použitých materiálů údajně naplnil dešťovou vodou do značné výšky.

 

K současnému technickému ochozu (Vodafone) co nevidět přibude druhý pro antény O2 a T-Mobile. Jak jsme se dozvěděli od technika projekční firmy, který vykonal devirgační výstup s námi, důvod,  proč na umístění BTS všech operátorů nestačí jeden ochoz není technický ale čistě majetkově-právní.

8.7.2015 15:06:01 Pertla

Lihovar je opravený v rámci opatření diverzifikace činnosti zemědělské povahy. Zda oprava čeká i komín není známo.

2.7.2015 09:30:17 k.e.n

Lihovar byl založen dle lihovarské ročenky v roce 1909, komín by mohl být ale ještě starší, z předchozí přádelny bavlny. Až na ubouranou hlavici je v původním stavu. Původně na místě stávala již od první poloviny 19. století přádelna bavlny, která v roce 1905 zcela vyhořela. Rodina Pospíšilů zde pak za první republiky provozovala lihovar a výrobu dřevité vlny.

27.6.2015 02:11:23 danny666

V roce 2014 vypisuje majitel tendr na opravu komínu. V podkladech mimo jiné píše:

 

Předmětem plnění zakázky je kompletní výměna ochranného pouzdra, spočívající ve vybourání stávající vyzdívky komína po celé výšce s následnou sanací železobetonového dříku na obou površích a instalaci nové vložky o vnitřním průměru 2100mm z nerezové oceli. Nová vložka bude postavena na ocelovém roštu nad zaústěním spalin, po výšce bude rozepřena axiálním vedením proti vybočení a doplněna v hlavě o teplotní kompenzaci. Ocelové žebříky, koše a zábradlí ochozů budou očištěny a opatřeny ochranným nátěrem. Rozsah prací je podrobně popsán v PPD z 9/2014, vypracované GEMA s.r.o. Dílo musí mít charakter stavby „na klíč“.

Jedná se o železobetonový monolitický komín, umístěný v areálu Teplárny Michle o výšce 140 m a vnitřním průměru 8,8m – 4,7m, který byl postaven v r. 1982. Vyzdívka ochranného pouzdra je vážně narušená a těsnící azbestový provazec v dilatačních spárách je degradován. Malé množství odváděných spalin jsou důvodem nedostatečného prohřátí stěn komína, chladná stěna je pak příčinou vzniku kondenzátu ze spalin. Kondenzát narušuje vyzdívku ochranného pouzdra a prosakuje trhlinami ve dříku na jeho povrch. Jako odstranění závady je navržena výměna ochranného pouzdra.

23.6.2015 00:13:02 Bourka

Galerie na plzdi.cz

15.6.2015 10:59:19 jejda

V roce 1884 byla v Křelově založena kruhová cihelna J. Smítala a D. Altmanna. Uzavřena roku 1941.

11.6.2015 18:44:55 Dalik_Vrtule_muz

Komín zbořen pomocí bagru postupným odbouráním někdy na přelomu let 2014/2015. Zbořena byla i přilehlá budova patřící firmě Haberzettl a místo ní byla na stejném místě postavena nová hala výrobce oken Kalibra. Tedy v posmrtné divizi se už poleze na Kalibru, díky níž komín přestoupil. 150letý dub, jehož větve komínáře při výstupu oblažovaly, zůstal neporušen, jelikož je chráněný a dle vyjádření pracovníků nové haly na ni ale určitě jednou spadne. 

Podle místního pamětníka byl komín postaven někdy v 80. letech. Vyznačoval se betelnou bilighorzí s velmi malými rozestupy polovičních ochran, která začínala přímo z ulice ve výšce cca 1 m nad zemí, což je v ČR velmi neobvyklé.

 

Čest jeho památce!

30.5.2015 21:42:30 k.e.n

Drahnětickou cihelnu vystavěl v roce 1911 Ing. Jan Poledne. Jednalo se o kruhovku s komínem v západní části pece. Cihelna byla zejména po I. sv. válce vyhlášená kvalitními cihlami, kupříkladu objekt táborské nemocnice je vystavěn z nich. Za II.sv. války nefungovala a po ní už se výroba nerozjela v takovém měřítku jako mezi válkami. Posléze byla hned vedle postavena cihelna nová, ta už ale nedosahovala jakosti jako cihelna stará.

 

Dnes z této původní cihelny nezbylo v podstatě vůbec nic, pec musela být dávno rozebrána, neb cihly ze strženého komína jsou rozesety až ve vzdálenosti 20m od původního místa, kde komín stál…

28.5.2015 23:46:02 Mc

Komín dle dostupných informací měřil 26 metrů.