[menu]
Vstup pro registrované uživatele

Přihlašovací jméno

Heslo
Vítejte na stránkách [KO]komínové [DA]tabáze. Jedná se o ojedinělý projekt dokumentující industriální komíny v České republice i zahraničí. Data v databázi vznikají důkladným terénním průzkumem či studiem historických pramenů a procházejí systémem ověření a kontroly tak, aby byla zajištěna maximální přesnost a relevance. Tvůrce a autory obsahu motivuje především zájem o tyto specifické stavby, jakož i o industriální architekturu obecně. Do databáze přispívají členové Svazu českých komínářů.
Hledáte-li informace o komínech, je nejlépe začít v pregionech nebo použít mapu. Pokud naopak máte nějaké zajímavé informace, svědectví či fotografie, neváhejte nás kontaktovat.
Právě aktivní:
limit 10 min.
Dočasné foto google strít vjů Historické foto. Nedatováno Továrna Rustonka v pražském Karlíně v dobách své největší slávy 10/2014 foto Jiří Dlouhý pata komína s futrálem na bilighorzi
celkový pohled celkový pohled na areál 10/14 - progres rozšklebování Pohled od severu. Patrné označení všech tří pecí. 10/2014 Detail původního výkresu komína. 10/2014 Původní plány sirkárny. 10/2014
Blog
Za tento blog může breakee, který do mne již toho dne odpoledne nahustil, že bych měl ksichty z dokonalého legálu smržoveckého do kody vpašovat. Ač jsem původně nejevil ani pramalé nadšení, dávám nakonec na jeho radu. Komín známe, jeho fotky tedy nevkládám. Účastníky sice známe taky, ale narozdíl od komína jsou proměnní a někdy krásnější než jindy. Určitě nemám zachycené všechny, ale od toho je blog otevřený a proto se v případném vkládání dalších fotek neomezujte!
Článek o jednom z komínářů v časopise RESPEKT XXV/17/72
silně grafický obsah, klik pro víc!
26.2.2014   m.i.x  
V současné době probíhá demolice objektu #0505 (Holečkova 23, Praha - Smíchov). Místo jsem navštívil, trudné obrázky nafotil a nechtělo se mi tím zaplavovat debatu nebo kartu komína.
Ačkoliv si to téměř nikdo neuvědomujeme, s věcmi, které mohly vzniknout jen díky černému uhlí a koksu, se setkáváme každý den. Koks je produktem, který nemá v současnosti ani blízké budoucnosti alternativu. Současné technologie nejen že nejsou schopny koks plně nahradit, ale dokonce s ním i do budoucna vážně počítají. Druhá část* blogu je věnována principům a procesům výroby koksu. 
Na začátku byla kace. Až později padla myšlenka, proč nejsou ty zvláštní věže brány jako komíny. Tou dobou jsme o fungování koksoven nevěděli téměř nic. Tou dobou jsme si ale připomněli onu pověstnou prekiontrickou komplexnost. Po návratu do vlasti jsme začali vířit vody. Ačkoli jsme byli skálopevně přesvědčeni, že když to foukne tak krásný obláček mlhy*, musí to každý brát jako prekion, nestalo se tak. První část blogu je věnována tomu, jak to vlastně začalo ...
1.10.2013   starbreaker  
Kdo trochu sleduje číselnou KODA-řadu, asi málo ho překvapí, že to zase trvalo skoro přesně rok, co se naše databáze dne 30.09.2013 rozrostla o další tisícovku nových kousků. Ač máme třeba někteří pocit, že se utápíme ve zpuchlosti a svaz jde do háje, ono neutuchající nadšení objevovat a poznávat jako celek nekončí. Z uplynulé tisícovky si jistě kdekdo z nás vybaví skvostné kousky a dálné výpravy, které přinesly i celou řadu neprekio zážitků...
Další verze KODY (4.20) přináší mimo jiné i modul na zachycení situace soukomíní. Nechť tento blog slouží jako návod k použití a zároveň vysvětlení, jak je to celé myšleno.
Ve čtvrtek 12. září 2013 mezi 8. a 9. hodinou ranní byl díky Dannymu umožněn skupinový výstup na komín Provozně-správní budovy Národního divadla na Anenském náměstí Prahy 1 - Starého Města. Počasí vypadalo všelijak, ale nakonec bylo v mezích momentálních možností vstřícné. A i když tedy podmínky pro focení nebyly ideální, byla by škoda se o pohledy na Prahu z tak nádherného a nezapomenutelného úhlu nepodělit s veřejností komínářskou i nekomínářskou.
Přátelé a kamarádi, nedávno jsem byl již dvakrát správcem areálu a samotného komína před legálním výstupem požádám, abych jim po výstupu sepsal zprávu o stavu komína. Nějaký mustr jsem dostal od svého prekiotaťky Modráka, přidal jsem k tomu pár věcí a vznikla tak zpráva, kterou jsem správci komína následně předal. Nemám technické vzdělání a ani si nemyslím, že by ta zpráva byla bůhvíjak hodnotná. Mnozí z vás (viď Danny :-)) ji udělají mnohem lepší, krásnější a preciznější. Ale vzhledem k tomu, že taková zpráva tady ještě nikde nebyla prezentována, tak vám ji sem dávám a naložte s ní podle vlastních ~
Nové devirgace
Nové poznámky a texty
19.10.2014 15:37:48 starbreaker

Více o areálu např. na wikipedii

17.10.2014 21:58:58 k.e.n

Vyšší komín je starší, má čtvercový cihlovokamenný podstavec a kruhový dřík z plných cihel, hlavice byla dříve ubourána a nyní je cca 2,5m nastaveno klasickými radiálkami. Komín byl částečně přilepen k hlavní budově, která dnes již nestojí.

Zajímavý je přístup do komína - vstupy jsou dva, protilehlé, překlady nad sopouchy jsou z velkých plochých kamenů. Průstup vnitřkem je poněkud těsný, celý původní komín je stavěn jako jeden oddíl, komín je uvnitř široký cca 65cm dole, 50cm na vrcholu původní části a 70cm v nejvyšším oddíle. Kramle jsou z pásového železa 2x ohnutého do vrtule (ve spárách jsou zazděny naplocho). Kramle tedy poněkud pruží, občas zapruží jen jednou - ke zdi. Vzhledem k úzkosti komína jsou kramle umístěny střídavě na protilehlých stranách. Komínář tedy stoupá s kramlemi po svých bocích, větší postavy mají problém - komín je moc úzký na to, aby člověk vůbec zvedl nohu na další kramli. Nastavená část z radiálek má čtyři extrémně vystouplé kramle.

Vršek je pevný, hromosvod má zdobnou špičku.

17.10.2014 17:27:30 danny666

Dnes údajně začal být komín demolován (postupným bouráním).

17.10.2014 07:07:05 Bourka

Lihovar zde byl založen v roce 1931 jako Družstevní lihovar v Řečici, ,,Tále mlýn", z. s. sr.o. Komín je zřejmě z téhož roku.    

 

16.10.2014 09:14:04 Bourka

Založeno roku 1928 jako Družstevní lihovar v Rojetíně, z. s. s r. o. Komín je evidentně z téhož roku.  

16.10.2014 09:10:10 Bourka

Založeno roku 1897 jako Družstevní lihovar v Radkovicích, z. s. s r. o. Není vyloučeno, že komín (či jeho podstavec) je z téhož roku.        

16.10.2014 09:08:24 Bourka

Původně Družstevní lihovar, z. s. s r. o. v Puklicích, založen r. 1900.

15.10.2014 22:37:53 Bourka

Lihovar byl na tomto čísle popisném založen údajně již v roce 1790 (pokud se nejedná o překlep a rok 1890, čemuž by odpovídal i komín), majitelem Ludvík Kallina, velkostatkář v Popelíně. S lihovarem k roku 1937 spojena škroárna, sušárna, elektrárna a mlýn.

15.10.2014 22:29:06 Bourka

Lihovar založen v roce 1885 jako Družstevní lihovar, z. s. s r. o., Podklášteří u Třebíče. Původní část dříku je zřejmě z téhož roku (viz historické foto), nástavba je z 20. stol., pravděpodobně z meziválečné doby. 

15.10.2014 22:26:00 Bourka

Založeno v roce 1894 jako Družstevní lihovar pro Písečnou a okolí, z. s. s r. o. Komín je však zřejmě z pozdější doby, odhadem 20.-30. léta.  

15.10.2014 22:23:11 Bourka

Založeno roku 1902 jako Družstevní lihovar v Pálovicích, z. s. s r. o. se sídlem v Pálovicích. Původní část dříku je z téhož roku.  

15.10.2014 21:17:12 Bourka

Lihovar založen v roce 1870, spravován Obecně prospěšným Českobratrským družstvem pro sociální podniky, z. s. s r. o. v Brně. Vzhledem k netypickému provedení komína stavěného z plných cihel je dost možné, že pochází z téhož roku. Ojedinělá památka.   

15.10.2014 21:08:48 Bourka

Založeno v roce 1903 jako Zemědělské skladištní a výrobní družstvo v Moravské Radiměři, z. s. s r. o. Komín je pravděpodobně z téhož roku.

15.10.2014 21:05:03 Bourka

 Založeno v roce 1868 jako Družstevní lihovar a škrobárna, z. s. sr.o.v Moravci. Není vyloučeno, že původní oktagonální část dříku a podstavec jsou z téhož roku; kruhová nástavba je daleko pozdějšího data.  

15.10.2014 14:26:37 RayeR

Další informace o dynamitce zde