Number:
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PHA  (Praha)
County:6  (Praha 6)
Municipality:Střešovice
Coords:
Historie záznamu:
10.1.2012
14:34:00
+ Ubikvist

Komíny:

MT60/1/1 [karta >>]
LT20/1 [karta >>]
LT24/Ub [karta >>]
Všechny poznámky