Number:
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PHA  (Praha)
County:6  (Praha 6)
Municipality:Střešovice
Coords:
Historie záznamu:
10.1.2012
14:34:00
+ Ubikvist

Komíny:

MT60/1/1 [karta >>]
LT20/1 [karta >>]
LT24/Ub [karta >>]
Všechny fotografie
07/2009 Z jihu (01/2011) Z www.praha6.cz Pata s přilehlým prostranstvým pata (08/2011)
Dmychadlo 01/2011 Pohled z jihozápadu (01/2011) Jedno z dmychadel (08/2014) - dle situace soukomíní je na fotografii dmychadlo
07/2021 Celkový pohled na budovu klinických laboratoří (01/2011) Komín je nalepen na budově (01/2011) Nastavované dmychadlo s bilighorzí