Alternatives:Elektrownia, Kopalnia Węgla ~ >>
Number:
Country:POL  (Polsko)
(p)Region:SL  (Śląskie)
Municipality:Wojkowice
Coords:
Historie záznamu:
26.4.2012
19:20:26
+ starbreaker

Komíny:

MT92/Ub/1 [karta >>]
MT9X/Ub/1 [karta >>]
Mapa
bez komínů
ikonky
Fotky
Celkový pohled na kopalniu z cementowny Grodziec Fotografie pravděpodobně z 20. let 20. století Fotografie z roku 1910, budova elektrárny už stojí, z komínů zatím pouze MT C 92 ve stavbě, MT C 9X ještě nestojí
Poznámky
26.4.2012 19:40:19 starbreaker

K objevu ložisek černého uhlí došlo jižně od městečka Wojkowice na počátku 20. století. Proto byly již v roce 1902 provedeny první průzkumné vrty na podnět ředitele nedaleké Kopalnie Saturn. Ty byly ukončeny o 5 let později a po potvrzení, že se zde skutečně nachází bohatá ložiska, mohlo být zahájeno budování černouhelného dolu s kompletním vybavením, ke kterému patřila i vlastní elektrárna. Ta byla postavena mezi léty 1907 - 1911, celkově byl důl dokončen v roce 1912.

Dolu se i přes chvillkové hospodářské krize dařilo a již po pár letech dosáhla těžba uhlí až 150 tisíc tun ročně. Ve 20. letech byly severně od dolu postaveny kolonie dělnických domů, které v lokalitě nalezneme dodnes. Se stoupajícím objemem těžby stoupal i počet zaměstnanců, kterých zde ve 30. letech pracovalo 1500. Důl fungoval i během 2. světové války, tehdy však s poněmčeným názvem "Jupiter".

Po skončení války došlo ke znárodnění dolu do Dąbrowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego w Sosnowcu. Co se týče těžby, tak se však znárodnění dolu nijak negativně nedotklo, důl byl naopak modernizován, přibyly další dělnické kolonie a roce 1951 roční produkce dolu poprvé překročila 1 milion tun. Masivní těžba všal postupně vedla vyčerpání zásob, ke kterému došlo v 90. letech. Poslední horníci vyfárali z dolu 30. dubna 2000 a od té doby je důl v likvidaci. Přesto je většina budov na povrchu využivána a budova elektrárny se dvěma 92 metrů vysokými cihlovými komíny funguje jako teplárna.