General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:26 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:8.00
Bilighorze:C  (Tacks)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PHA  (Praha)
County:1  (Praha 1)
Municipality:Nové Město
Coords:
50°5'8.405"N,14°25'40.242"E
Record history:
16.6.2014
00:50:53
+ Vojti
Map + photo
pohled ze střechy podstavec a část dříku splývající s budovou
nadstřešní část dříku s bilighorzí. Foto: Pavel Kubálek