General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:27 m
Gallery:6
Alternatives:Koksovna - hasící věž
Type:J  (Special / other)
Gallery:6
Detail:][  (Coking plant cooler)
Bilighorze:HD  (Ladder with full-protection)
Grounds:A11
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:MSK  (Moravskoslezský)
County:FM  (Frýdek-Místek)
Municipality:Třinec
Coords:
49°40'50.624"N,18°39'15.145"E
Record history:
6.12.2013
07:37:19
+ Ubikvist - Devirgace
16.2.2014
19:40:07
+ Bourka - přiřazení do areálu
Map + photo
7/2020