General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:2X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:První moravsko-slezský děl~ >>
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:?.8:8
Bilighorze:?  (Unknown)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:MSK  (Moravskoslezský)
County:OV  (Ostrava)
Municipality:Ostrava - Radvanice
Coords:
49°49'3.544"N,18°19'51.236"E
Record history:
7.2.2013
15:57:23
+ Apache - Prekioarcheologie
Map + photo
Varna uprostřed Varna v levé horní části
Varna v levé části