General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:2X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Count:2T  (Tight multistack)
Type:P  (Steel)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:4.0
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:MSK  (Moravskoslezský)
County:NJ  (Nový Jičín)
Municipality:Trojanovice
Coords:
49°31'21.007"N,18°11'51.248"E
Record history:
3.7.2010
01:12:25
+ endru - gnozkace
Map + photo
Pohled na komíny a jednu ze dvou těžních věží ze střechy sousední budovy. V pozadí úpatí Radhoště. (2.7.2010) Celkový pohled na trubičky a