General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:19 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:4^4.4:4
Bilighorze:C  (Tacks)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PHA  (Praha)
County:10  (Praha 10)
Municipality:Vršovice
Coords:
50°3'59.914"N,14°26'58.479"E
Record history:
12.5.2010
21:36:42
+ danny666 - devyrgace
Map + photo
celkový záběr (05/2010) 05/2010
detail (05/2010) Dmychadlo (11/2014)
V celé kráse...
Poznámky
12.5.2010 21:36:42 danny666

Továrna vznikla pravděpodobně v roce 1920, registr VCPD uvádí název: Akciová společnost sjednocených továren telefonů a telegrafů Hekaphon. Majitelem byl Oskar Czeja, průkopník rozhlasového vysílání v Rakousku a pozdější zakladatel firmy RAVAG. Po znárodnění zde byla TESLA.

Objekt dílen byl řešen symetricky, dnes je ale půlka objektu v majetku Kooperativy, druhá půlka je v majetku tiskárny PAMAT. Komín je přesně v ose budovy, majetkově ale patří právě Kooperativě.

Výška komínu nad rovinu ploché střechy je 8,9 metru. Kousek nad střechou končí podstavec zakončený ozdobnou římsou, profil má vnější rozměry 1,7 x 2,5 metru. Dále navazuje obdélníkový dřík o rozměrech 1,4 x 2,1 metru.

Komín konstrukčně sahá až do suterénu, napojení zdroje energie nebylo při průzkumu nalezeno. Komín je zakonzervován, dmychadlo je zabetonováno, v dříku jsou větrací mřížky.