General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:2X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:První moravsko-slezský děl~ >>
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:K 0X K
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:MSK  (Moravskoslezský)
County:OV  (Ostrava)
Municipality:Ostrava - Radvanice
Coords:
49°49'4.444"N,18°19'53.785"E
Record history:
12.2.2010
11:05:27
+ PaJa - průzkum, prekioarcheologie
Map + photo
dobová fotografie, zdroj: Viktor Fehrer stav květen 2007, (c) Miroslav BITTER 2007
Pivovar Radvanice na historické fotografii (c) D.Joklová, J.Semecký a kolektiv: Radvance a Bartovice v letopisech a obrazech Sladovna vpravo
Sladovna v levé horní části
Poznámky
12.2.2010 11:05:27 PaJa

Pivovar byl vybudovaný v roce 1858 majiteli statku manželi Neumannovými. Jeho výrobní kapacita byla velmi nízká, takže zaměstnával jen několik zaměstnanců. Teprve od roku 1908, kdy jej zakoupila sociálně demokratická organizace a byl zapsán jako První moravskoslezský dělnický pivovar fy Skaret a spol. v Radvanicích, byl pivovar rozšířen a zmodernizován. V roce 1909 měl již 42 zaměstnanců a měsíčně vyrobil 1700 hl piva. V době hospodářské krize došlo k jeho úpadku a musel být proto v roce 1937 prodán pivovarskému kartelu Larisch-Mönnich v Karviné, který v něm zastavil provoz a zřídil zde sklad karvinského piva.