General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:39 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Věžový vodojem
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0^440
Bilighorze:H  (Ladder)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PHA  (Praha)
County:2  (Praha 2)
Municipality:Vinohrady
Coords:
50°4'30.63"N,14°26'56.92"E
Record history:
1.11.2009
09:16:47
+ danny666 - devyrgace
Map + photo
pohled na věž (komín jen nepatrně vykukuje z centrální hmoty věže) vrcholová část dříku
volná část dříku v prostoru půdy půdní prostor - dřík komína drží ocelový prstenec, který nese strop věže
dmychadlo interiér
vrcholová část s žebříkem věž a komín v městském panoramatu (společně se hvozdy pivovaru, 2013)
Další fotografie:
Rok 1905 (z webu fotohistorie.cz)
Poznámky
1.11.2009 21:55:01 danny666

Vinohradská vodárenská věž byla postavena v roce 1882 v novorenesančním slohu podle projektu architekta Antonína Turka.

Komín situovaný v centrální části dispozice sloužil k odtahu spalin od parních strojů, které přečerpávaly vodu z podzemních vodojemů do zásobníku ve věži. Po roce 1914 však byly parní stroje nahrazeny elektrickými čerpadly. V roce 1962 byla vyřazena z provozu čerpací stanice a věžový vodojem byl přestavěn na byty. V roce 1991 byla stavba prohlášena za kulturní památku.

34,5 metrů nad terénem je terasa (dříve sloužila jako rozhledna) a komín nad ní vystupuje 4,6 metru. Pod terasou je půda, kde původně byl postaven plechový vodojem. Nyní v tomto volném  prostoru dominuje dřík komína o výšce 10,1 metru.

Technickou zajímavostí je detail prostupu dříku komína skrze stropní (střešní) konstrukci, kdy na dříku jsou osazeny ocelové konzolky, na kterých je navařen ocelový prstenec a do něj je napojena stropní konstrukce (viz obr.).

Od terénu po kótu +24,5 metru je dřík komína pravděpodobně součástí vnitřního nosného zdiva (viz obrázek půdorysu věže).

Dnes komín slouží k odtahu spalin od lokálních spotřebičů (pomocí samostatných plechových kouřovodů).

9.3.2012 16:58:25 MV

Výraznou dominantou a skvělou ukázkou toho, že i industriální architektura může lahodit oku, je Vinohradská vodárenská věž čp. 725 v Korunní ulici. V roce 1882 ji nechalo podle projektu architekta Antonína Turka postavit v novorenesančním slohu tehdy samostatné město Královské Vinohrady. Stala se součástí zdejšího vodárenského areálu. Zpočátku zásobovala Vinohrady přečerpávanou vltavskou vodou, po roce 1912 vodou z velké vodárny v Káraném. V nejvyšším sedmém podlaží byl plechový válcový vodojem o kapacitě 200 m3. Vodu do něj vytlačovala strojovna umístěná v podnoži věže.

V různých časových úsecích odtud byla dodávána voda i Žižkovu, Strašnicím, Vršovicím, části Nuslí a oblasti Pankráce.

Vinohradská vodárenská věž, stojící na čtvercovém půdorysu, vysoká 40 m, má sedm podlaží. To poslední je překryto terasou, která dříve sloužila jako velmi navštěvovaná rozhledna. Vstupné bylo lidové, dokonce se prodávaly rodinné lístky pro pět osob. Přítomný zřízenec půjčoval zájemcům dalekohledy, za dobrého počasí se daly spatřit i Krkonoše. Na vrcholu věže jsou nárožní pylony, nechybí ani znak Královských Vinohrad. Mezi okny posledního patra jsou na všech čtyřech stranách věžní hodiny s římskými číslicemi. Obsluhuje je elektricky řízený Hainzův mechanismus, renovovaný při celkové obnově fasády v roce 1993. Na nárožích nejvyššího patra stojí v nikách sochy troubících andělů.

Dnes již Vinohradská vodárenská věž, rozdělená výraznými římsami do tří úrovní, svému původnímu účelu neslouží. Původní vnitřní zařízení bylo demontováno a prostor adaptován na byty a administrativní prostory.

(Zdroj: praha.stovezata.eu)