General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:49 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0.0
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:MSK  (Moravskoslezský)
County:BR  (Bruntál)
Municipality:Bruntál
Coords:
49°59'30.44"N,17°27'25.57"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ o~ - Import pregionu
4.7.2011
21:11:46
+ Bourka - opravy a doplnění
Map + photo
pata komína
Širší souvislosti, levý komín převzato z www.pivety.com
letecký snímek; zdroj mapy.cz
Poznámky
4.7.2011 21:09:29 Bourka

Velmistr „Řádu německých rytířů“ Evžen Habsburský v letech 1911-1912 vybudoval nový pivovar, lihovar a likérku na bruntálském Nisském předměstí (dnešní Seliko). Pivovar patřil mezi nejmodernější ve Slezsku. V roce 1939 byl tento komplex zabaven nacisty, v roce 1945 přešel pod národní správu. Ani tento pivovar s lihovarem a likérkou se nevyhnul po 2.světové válce slučování s jinými podniky. V roce 1946 byl začleněn do národního podniku „Bruntálský lihovarský a nápojový průmysl“, r. 1948 do n.p. „Slezské lihovary a drožďárny Opava“, r. 1958 do n.p. „Hanácké lihovary a drožďárny Olomouc“, r. 1960 do podniku „Severomoravské lihovary a konzervárny, n.p. Seliko“. V roce 1948 byla v podniku zřízena palírna, ale v roce 1950 byla zrušena likérka a roku 1955 byl zrušen pivovar (poslední výstav piva se uskutečnil 12.února 1955). Po roce 1960 se hlavním výrobním programem závodu stala výroba limonádových sirupů a ovocných vín.

zdroj: www.pivovary.info