General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:16 m
Gallery:1
Type:H  (Modern brick)
Gallery:1
Detail:^4
Bilighorze:HD^HD
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PHA  (Praha)
County:9  (Praha 9)
Municipality:Horní Počernice
Coords:
50°7'37.243"N,14°37'55.009"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ danny666 - Import pregionu
14.7.2011
22:29:44
+ Beda - úprava TTD
28.8.2011
19:22:45
+ hagen - oprava bilighorze
Map + photo
celkový pohled od Počernic toť on!
3/2014 ze střechy naproti
první žebřík VIII. 2011: z kasáren zbývá betonová kostra
druhý žebřík 04/2020 - pata a akvária
Další fotografie:
06/2022 pohled do dmychadla