General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:4X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:?.8:8
Bilighorze:?  (Unknown)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PHA  (Praha)
County:5  (Praha 5)
Municipality:Radotín
Coords:
49°59'4.963"N,14°21'34.06"E
Record history:
27.10.2022
16:38:28
+ Tuxik - prekioarcheologie
Map + photo
1925, ten uprostřed. Zdroj: mcpraha16.cz 1920, uprostřed. Zdroj: wikipedia
1938 na snímku zhruba uprostřed, v místech dnešního sídliště. Zdroj: ags.cuzk.cz 1900, uprostřed. Zdroj: letopisciradotin.cz
Vlevo, 1909. Zdroj: letopisciradotin.cz Uprostřed, nedatovano. Vpravo v dálce býv. cukrovar. Zdroj: letopisciradotin.cz
Poznámky
28.10.2022 20:23:07 Tuxik

Závod byl v letech 1947 – 1949 částečně rekonstruován, byly zdemolovány staré komíny a místo nich postaveny nové na jiném místě.

28.10.2022 20:23:07 Tuxik

V roce 1871 založila Pražská akciová továrna na hydraulický cement v Praze závod na výrobu cementu. Okresní hejtmanství na Smíchově vydalo stavební povolení dne 14. října 1871. V místě původních vrchnostenských vápenných milířů, dnešní centrum Radotína, byly postaveny první budovy nové cementárny na výrobu portlandského cementu

V roce 1959 byla zahájena výstavba nové cementárny mimo centrum Radotína v Lochkově. Ve staré cementárně byla ukončena výroba v roce 1963 do roku 1966 byla provedena demontáž a demolice objektů. Byly zachovány pouze dvě administrativní budovy a dva menší objekty.  (zdroj: wikipedie)